8. Sınıf Çevrimiçi Test

Zekat ve Sadaka 8. Deneme Sınavı


Zekat ve Sadaka 8. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 8. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!


Zekat ve Sadaka 8. Deneme Sınavı

1. Soru

Maun suresinde yetimlere kötülük etmek ve yoksulla­ra yardımdan uzak durmak davranışları eleştirilmekte­dir. Bu davranışları yapanlar ise surenin başında özel bir şekilde tanımlanmaktadır.

Bu tanımlama aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsanlara düşmanlık eden
2. Dini yalanlayan
3. Fakirlikten korkan
4. Putlara tapan

2. Soru

Her surenin verdiği mesajlar evrensel bir nitelik taşır. Maun suresinde de kıyamete kadar eskimeyecek me­sajlar bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Maun suresinin mesajla­rından değildir?

1. Yetim ve yoksul hakkının korunmasından bahseder.
2. Namazın gösteriş için kılınmamasını anlatır.
3. Müslümanları yardımlaşmaya özendirir.
4. Kurban ibadetinin Allah için yapılmasını emreder.

3. Soru

Hz. Peygamber, vakıf yapma konusunda Müslüman­lara öncü olmuş ve Medine’deki yedi parça arazisini Müslümanlara vakıf olarak bağışlamıştır. Bugün çev­remizde bulunan birçok cami, hastane, okul gibi hayır kurumları sadece Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla inşa edilmişlerdir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi parça ile ilişkilendi­rilebilir?

1. “En çok sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda harcamadıkça hayra tam olarak erişemezsiniz.” (Âl-i İmran suresi, 92. ayet)
2. “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür.” (İsrâ suresi, 9. ayet)
3. “Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının çünkü bazı zanlar günahtır....” (Hucurât suresi, 12. ayet)
4. “Ey iman edenler! Birbirinizin mallarını batıl yollarla yemeyin” (Nisâ suresi, 29. ayet)

4. Soru

Çoğu kimsenin aklına başkalarına yardım denilince ilk gelen konulardan biri bu yardımın para ve mal gibi maddi unsurlarla olacağıdır. Oysa maddi yardımların yanında manevi yardımların da önemi büyüktür. Kimi zaman bir bakış, bir teselli büyük maddi yardımların dahi veremeyeceği huzuru verir insana.

Aşağıdakilerden hangisinde bu metinde önemin­den bahsedilen yardım çeşidine örnek verilmiştir?

1. “Kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiç bir iyiliği hor görme.” (Riyazü’s-Sâlihîn)
2. “Her türlü malda zekâttan başka ödenmesi gereken haklar da vardır.” (Tirmizi)
3. “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah da o kimseyi cennet meyveleriyle doyuracaktır...” (Tirmizi)
4. “Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse, affedilmeyecek bir günah işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyar.” (Tırmizi)

5. Soru

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikramda bulunsun.” (Hadisi Şerif)

Hadisi ilke edinen bir kişiden aşağıdaki davranış­lardan öncelikle hangisi beklenir?

1. Dürüstlük
2. Cömertlik
3. Merhamet
4. Cimrilik

6. Soru

1999 Marmara Depreminden sonra pek çok kişi imkânları ne ölçüde el verdiyse depremzedelerin yardı­mına koştu. Deprem sonrası tüm imkânlar seferber edildi. Belki kaybedilenler geri gelmedi ama geride kalanların yaraları tüm ülke olarak hızlıca sarılmaya çalışıldı. Ülkemiz zor zamanlarda tek yürek tek vücut olduğunu ispatladı.

Verilen metnin ifade ettiği yargı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Yardımlaşma birlik ve beraberliği pekiştirir.
2. İhtiyaçların giderilmesi karşılıklı çıkar ilişkisine dayanır.
3. Afet zamanlarında toplumun tüm ihtiyaçlarını gidermek mümkün değildir.
4. Farklı toplumların farklı ihtiyaçları vardır.

7. Soru

“Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse, misafirini ağırlasın. Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse, ya faydalı bir şey söylesin, ya da sus­sun.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında de­ğerlendirilecek özelliklerden birisi değildir?

1. Dürüstlük
2. Duyarlılık
3. Cömertlik
4. Sözünü bilerek konuşmak

8. Soru

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin” (Bakara suresi, 43. ayet)

Ayet zekât ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangi­sine işaret etmektedir?

1. Nelerden verileceğine
2. Zorunluluğuna
3. Kimlerin vereceğine
4. Ne kadar verileceğine

9. Soru

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadık­larının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Bakara suresi, 262. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı­dır?

1. Zekât verirken nelere dikkat edilmelidir?
2. Zekât kimlere verilir?
3. Nelerden zekât verilir?
4. Kimler zekât vermelidir?

10. Soru

“Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalple­ri titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcarlar.” (Hac suresi, 35. ayet)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ayette ifade edi­len özelliklere örnek gösterilemez?

1. Depremzedelere maddi yardımda bulunmak
2. Okul harçlığını arkadaşı ile paylaşmak
3. Annesinin hastalığına sabretmek
4. Arkadaşından aldığı borcu ödemek

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Zekat ve Sadaka 8. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu ünite ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu