8. Sınıf Çevrimiçi Test

Zekat ve Sadaka 7. Deneme Sınavı


Zekat ve Sadaka 7. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 7. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!


Zekat ve Sadaka 7. Deneme Sınavı

1. Soru

– Benimle mi çalıştı, ben çalıştım ben kazandım.

– O kadar mal biriktirdim verirsem malım azalır.

– Benim de ihtiyacım var, ihtiyaçlarımı ancak karşılı­yorum.

İfadelerini kullanan bir kişiden aşağıdaki davranış­lardan hangisi beklenmez?

1. Sosyal yardım kurumlarına bağışta bulunması
2. Ailesinin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaması
3. İhtiyaç sahibi akrabalarını görmezden gelmesi
4. İhtiyaç sahibi komşusunu görmezden gelmesi

2. Soru

İslam dininde her konuda olduğu gibi ticarette de doğruluktan ayrılmamaya büyük önem verilmiştir. Bu konuda Yüce Allah “... Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın…” (Hud/85) buyurarak ticaret hayatında dürüst olmanın önemine dikkat çekmiştir.

Paragrafta anlatılan konuyu düşündüğünüzde aşağıdaki hangi kavim ve peygamber akla gelir?

1. Medyen -Hz. Şuayb
2. Semud - Hz. Salih
3. Ad - Hz. Hud
4. Eyke - Hz. Musa

3. Soru

Osmanlıda; hastalanan kuşların, dağda aç kalan kurt­ların, yaralanan atların hizmetlerine koşulmuş; onların tedavisi, beslenmesi ve nesillerinin devamı için çeşitli vakıflar kurulmuştur. Yapılara “Kuş Köşkü” veya “Kuş Sarayı” da denilen kuş evleri yerleştirilmiş, mezarlar­daki mermer sandukaların yanına yağmur suyu birikip kuşların içmesi için küçük tekneler yapılmıştır.

Parça doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

1. Vakıfların, İslam tarihi boyunca çok sayıda hizmetler sunduğu
2. Osmanlı döneminde hayvan bakımına önem verildiği
3. Osmanlıda hayvanlara insanlardan daha fazla yardım yapıldığı
4. Sadakanın tüm canlılara yapılan yardımları kapsadığı

4. Soru

Ekonomisi güçlü olan Müslüman toplumlarda gelir dağılımında dengesizlik olmaması gerekir. Ama ma­alesef günümüzde ekonomisi güçlü olan ama milyon­larca fakir ve evsiz insanların yaşadığı Müslüman top­lumlar yaşadığımız dünyanın gerçeklerinden biridir.

Metinde eleştirilen konunun temel nedeni daha çok aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1. Şükürsüz bir toplum olmaları
2. Gereği gibi çalışmamaları
3. İnsanların zekât emrini tam olarak uygulamamaları
4. Dünya üzerindeki ekonomik dalgalanmalar

5. Soru

“… Ey Şuayb! Atalarımızın taptığı şeylerden yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmaktan vaz­geçmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen uyumlu ve akıllı birisin!” dediler.” (Hud suresi, 87. ayet)

Ayette belirtilen namazın hayata etkisine aşağıda­kilerden hangisinde de dikkat çekilmektedir?

1. “İki serinlik namazını, sabah ve ikindiyi kılan kimse cennete girer.” (Buhari)
2. “Mü’minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun ulaştığı yere kadar varır.” (Müslim)
3. “Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” (Ankebut suresi, 45. ayet)
4. “Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.” (Buhari)

6. Soru

“Bir adam Hz. Peygamber’e (sav), ‘Ey Allah’ın Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?’ diye sordu. Hz. Peygam­ber, ‘Sağlıklıyken ve fakirlik endişesi ve zengin olma hırsı ile hareket ederken sadaka vermendir. Sadaka vermeyi son nefesini yaşadığın ana kadar erteleme…’ buyurdu.”(Buhari)

Paragrafta anlatılan faziletli sadaka ile ilgili aşağı­dakilerden hangisi doğru değildir?

1. Fakirlik endişesi varken verilen sadaka
2. Son nefeste verilen sadaka
3. Zenginlik hırsı varken verilen sadaka
4. Sağlıklı iken verilen sadaka

7. Soru

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadık­larının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Bakara suresi, 262. ayet)

Ayette sadaka ile ilgili dikkat çekilen ilke aşağıda­kilerden hangisidir?

1. Karşılık beklenmeden yapılmalıdır.
2. Başkalarıyla yardımlaşarak yapılmalıdır.
3. Maddi yollarla gerçekleştirilmelidir.
4. En önemli yolu tebessüm etmektir.

8. Soru

İslam’da bir seferlik yapılan yardıma sadaka denir. Eğer bu yardım insanların sürekli faydalanabileceği bir eser bırakma çeşidinden olursa sadaka-i cariye yani insanlar faydalandıkça sevap kazandıran sadaka olarak adlandırılır.

Paragrafta anlatılanları düşündüğümüzde aşağı­dakilerden hangisi sadaka-i cariyenin toplumsal faydalarından sayılmaz?

1. Topluma genel bir değer kazandırması
2. İnsanların ihtiyaçlarını daha uzun süre karşılayacak eserlerin oluşması
3. Kalıcı eserler bırakarak toplumda bir açığın kapanması
4. İyilik sahibine sürekli sevap kazandırması

9. Soru

Günümüzde;

  • Bazı ürünlere farklı maddeler karıştırılarak satıl­ması
  • Ürünlerin gerçek ağırlıklarının farklı olması
  • Bozuk ve günü geçmiş ürünlerin satılması

Yukarıdaki problemler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi kavimlerin yaptığı uygulamalarla benzeştiği söylenebilir?

1. Eyke - Medyen
2. Semud - Sebe
3. Ad - Semud
4. Medyen - Ad

10. Soru

Medyen, ticaret yolları üzerinde kurulmuş önemli bir şehirdi. Bu nedenle Medyenlilerin ekonomik faaliyetle­ri de büyük ölçüde ticarete dayanıyordu. Ancak onlar bir olan Allah’a kulluk etmeyi unuttukları gibi, ticaretle­rinde de hile yaparak haksız kazanç elde etmeyi meş­ru görüyorlardı.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi Medyen kavminin yaptıkları uygulamalardan biri olamaz?

1. Tartıyı eksik tartmaları
2. Ticaret yollarını keserek insanları aldatmaları
3. Malın kalitesine önem vermeleri
4. Helal kazanca önem vermemeleri

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Zekat ve Sadaka 7. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu ünite ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu