8. Sınıf Çevrimiçi Test

Zekat ve Sadaka 6. Deneme Sınavı


Zekat ve Sadaka 6. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 6. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!


Zekat ve Sadaka 6. Deneme Sınavı

1. Soru

I. Toprak ürünlerinin zekâtı 1/40’tır.

II. Ticaret mallarının zekâtı 1/10’dur.

III. Yolcuya ve borçluya zekât verilir.

IV. Kişi anne ve babasına zekât veremez.

Zekât ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanlar hangileridir?

1. I ve II
2. II ve IV
3. I ve III
4. III ve IV

2. Soru

Metin Amca zekât zamanı geldiğinde zekât vereceği miktarı hesaplamak için biriktirdiği parayı, elindeki al­tınların değerini, evinin değerini, dükkânındaki malla­rın değerini topladı ve toplam tutarın % 2,5’unu hesap ederek zekâtını verdi. Ancak arabasının değerini he­saba dâhil etmedi.

Metin Amca’nın zekât miktarını hesaplarken yaptığı yanlışı aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

1. Arabasının değerini de hesaba dâhil etmeliydi.
2. Toplam tutarın % 1’ini zekât vermeliydi.
3. Altınların zekâtını altın olarak vermeliydi.
4. Evi temel ihtiyaç olduğu için onu hesaba dâhil etmemeliydi.

3. Soru

“Şeytan, fakirleşirsiniz diye korkutup, size cimriliği, çirkin şeyleri emreder, sadaka verdirmek istemez. Allah ise, kendi lütfundan size mağfiret ve bol nimet vadediyor. Allah’ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bi­lendir.” (Bakara, 268)

Bu ayeti okuyup anlayan bir kimse sadaka vererek hangi olumsuz duyguya karşı kendini korumuş olur?

1. Cimrilik
2. Öfke
3. Korkaklık
4. Kıskançlık

4. Soru

“Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalple­ri titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) harcarlar.” (Hac suresi, 35. ayet)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ayette ifade edi­len özelliklere örnek gösterilemez?

1. Okul harçlığını arkadaşı ile paylaşmak
2. Annesinin hastalığına sabretmek
3. Arkadaşından aldığı borcu ödemek
4. Depremzedelere maddi yardımda bulunmak

5. Soru

Dinimiz, toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya bü­yük önem vermiştir. Peygamber Efendimizin hadisle­rinde paylaşma ve yardımlaşmayı vurgulaması toplu­mumuzda yardımlaşma kurumlarının kurulmasına ve yaygınlaşmasına vesile olmuştur.

Bu konuyla en çok örtüşen hadis aşağıdakilerden hangisidir?

1. “...Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder.”
2. “En faziletli sadaka bir Müslümanın ilim öğrenmesi, sonra da onu Müslüman kardeşine öğretmesidir.”
3. “Sadakanın en faziletli olanı Ramazan(ayın)da verilendir.”
4. “İsraf ve kibir karıştırmadan yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz.”

6. Soru

“Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İn­sanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzün­de bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır.” (Hûd suresi, 85-86. ayetler.)

Ayetlerde vurgulanan temel değer aşağıdakiler­den hangisidir?

1. Yardımseverlik
2. Dürüstlük
3. Tevazu
4. Hoşgörü

7. Soru

Zekât ve sadaka İslam dininde bireysel ve toplumsal birçok faydası olan ibadetlerdendir. Peygamberimizin “hiç biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de iste­medikçe iman etmiş sayılmaz” buyurarak bu ibadetin bireysel yönüne dikkat çekmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekâtın birey­sel faydaları arasında sayılamaz?

1. İnsanlar arasında sevgiyi artırır.
2. Cimrilikten uzaklaştırır.
3. Bencillik duygusunu ortadan kaldırır.
4. Allah’a bağlılığı güçlendirir.

8. Soru

Allah’ın emrettiği her ibadetin toplumluların olumlu yönde değişmesini ve gelişmesini sağlayacak yönleri bulunur. Zekât ve Sadaka gerçekte malı insana veren veya ondan mahrum bırakan yaratan tarafından bir imtihan sebebidir.

Metne göre aşağıdakilerden hangisi zekâtın top­lumsal etkileri arasında sayılmaz?

1. İnsanlar arasında sevgiyi ve muhabbeti artırır.
2. Toplumda ihtiyaç sahiplerinin azalmasını sağlar.
3. Zengin ve fakir arasında iletişimi sağlar.
4. Kulun Allah’a bağlılığını güçlendirir.

9. Soru

Samimiyetle inanan ve ahirette hesap verme sorum­luluğunu hisseden her Müslüman hem Allah’a hem de yaratılmışlara karşı sorumluluk duygusu taşır. Kendisi birçok iyilik yaptığı gibi başkalarının da iyilik yapması­na ön ayak olur.

Parça doğrultusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

1. İyilikler karşılıklı yapılmalıdır.
2. İnsan, yaptığı davranışlardan sorumludur.
3. İnsanlar iyilikte birbirlerini teşvik etmelidir.
4. İbadetlerin içtenlikle yapılması gerekir.

10. Soru

Bir kimse ibadetlerini sadece Allah’ın rızasını kazan­mak için yapmalıdır. Şayet bir kimse insanlara göste­riş olsun diye bu ibadetleri yaparsa riya yapmış olur. Oysa Allah riyayı sevmez. Riya maksadıyla yapılan ibadetleri de kabul etmez.

Parçada vurgulanan ana konu aşağıdakilerden hangisidir?

1. Başkalarına yapılan yardımlar gösterişten uzak olmalıdır.
2. İbadetleri yapmaktaki asıl amaç Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır.
3. Başkalarına karşı gösteriş yapmak, yapılan ibadetleri eksiltir.
4. Kulun en temel görevi Allah’a karşı olan kulluk borcunu ödemektir.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Zekat ve Sadaka 6. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu ünite ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu