8. Sınıf Çevrimiçi Test

Zekat ve Sadaka 5. Deneme Sınavı


Zekat ve Sadaka 5. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 5. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!


Zekat ve Sadaka 5. Deneme Sınavı

1. Soru

Fakir bir adamın kapısına günlerdir yemek yememiş bir yolcu gelir ve yemek ister. Adamın ise iki kuruştan başka hiçbir şeyi yoktur. Bu iki kuruş ile de sadece ailesine bir ekmek alabilecektir. Ancak adam yolcunun kendisinden daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek elindeki paranın 1 kuruşunu adama verir. Rasulullah (sav) bu adamın verdiği 1 kuruşun zengin bir kişinin arkadaşına verdiği yüz bin kuruşu sevap bakımından geçtiğini haber vermektedir.

Parçada, paylaşmayla ilgili hangisine dikkat çekil­miştir?

1. Zor durumda olan insanların yaptıkları iyilikler daha makbuldür.
2. Sadakanın en üstün olanı aç kimseleri doyurmaktır.
3. Yardımın ihtiyaç sahibine ulaşması önemlidir.
4. Önemli olan çok vermektir.

2. Soru

I. 100.000 TL si olan fabrikatör, borçlu olan arkada­şına 2.500 TL vermiştir.

II. Bir memur her ay maaşının bir kısmı ile ihtiyaç sa­hibi bir aileye gıda yardımı yapmaktadır.

III. Bir çiftçi kaldırdığı on ton buğdayın bir tonunu ye­timlere dağıtmıştır.

IV. Bir öğrenci arkadaşına dondurma ısmarlamıştır.

Maddelere göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangi­si doğrudur?

1. I – III Zekât / II - IV Sadaka
2. I – IV Zekât / II – III Sadaka
3. III – IV Zekât / I - II Sadaka
4. I - II III Zekât / IV Sadaka

3. Soru

I. Mehmet Bey, kaza geçiren komşusunu hastane­de ziyaret ederek ona moral verdi.

II. Serhat Bey, ramazan ayı geldiği için fitresini he­saplayarak ihtiyaç sahiplerine verdi.

III. Salih Bey, bu yılki elde ettiği geliri hesaplayarak belli miktarını zor durumda olan amcasına verdi.

Verilen örneklerden hangilerinin zekât kapsamın­da olduğu söylenebilir?

1. I ve II
2. Yalnız III
3. II ve III
4. Yalnız II

4. Soru

Ölçüde ve tartıda hile yaparak insanların mal emniye­tini bozan, yol keserek can güvenliğini tehdit eden kal­pazan bir topluma Allah Hz. Şuayb’ı peygamber olarak göndermiştir.

Parçaya göre, peygamberlerin insanlara uyarıda bulunduğu davranışlar arasında hangileri yer al­maz?

1. Hoşgörülü olmak
2. Doğru ve dürüst olmak
3. Cana ve mala kastetmemek
4. Adaletli olmak

5. Soru

“Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mut­main olarak mallarını Allah yolunda harcayanların du­rumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağ­mur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıkları­nızı hakkıyla görendir.” (Bakara suresi, 265. ayet)

Ayette yapılan benzetmeden çıkarılacak en kap­samlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

1. Yapılan iyilik karşılıksız kalmaz.
2. Allah yaptıklarımızı görür.
3. İyilik Allah rızası için yapılır.
4. İyilik yapmak kalbe huzur verir.

6. Soru

“Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadık­larının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Bakara suresi, 262. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı­dır?

1. Zekât kimlere verilir?
2. Kimler zekât vermelidir?
3. Nelerden zekât verilir?
4. Zekât verirken nelere dikkat edilmelidir?

7. Soru

“Bir insan öldüğünde şu üç şey dışında amel defteri kapanır: Kalıcı hayır işleri, faydalanılan ilim ve kendi­sine dua eden hayırlı evlat.”

Hadisteki altı çizili bölüme verilebilecek örnek aşağı­dakilerden hangisidir?

1. Yardıma muhtaçlara yardım etmek
2. Malın zekâtını vermek
3. İbadetleri düzenli yapmak
4. Yol ve köprü yaptırmak

8. Soru

Mehmet, mahallesindeki yaşlı bir teyzenin ziyaretine gitti. Kadıncağız aç olduğunu ve evlatlarının onu terk ettiğini anlattı. Mehmet hemen durumu ailesine ve mahalleliye anlattı. Mahalleli, teyzenin bakımını üst­lenmeye karar verdi. Ama Mehmet yaşlı teyzeyi bul­masaydı neredeyse teyze açlıktan ölecek ve kimsenin haberi olmayacaktı.

Aşağıdakilerden hangisi örnek olayda anlatılan davranışı doğrudan ifade etmemektedir?

1. “Cibril, bana komşuyu tavsiye edip durdu. Öyle ki, onu mirasçı kılacak zannettim.”
2. “Komşusu aç olup da karnını doyuran kimse, mümin değildir”
3. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin.” (Nisa Sûresi, 36. ayet)
4. “Şerrinden komşusunun güvende olmadığı kimse gerçek mü’min olamaz”

9. Soru

“Kişi öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak üç şey hariçtir: Sadaka-i cariye, insanlara yararlı bir ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat.”

Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen ‘sadaka-i cariye’ye örnektir?

1. Kişinin mahallesine bir çeşme yaptırması.
2. Bir zenginin borcunu ödeyemeyen bir arkadaşının borcunu ödemesi.
3. Bir öğrencinin aldığı çikolatanın yarısını arkadaşına vermesi.
4. Bir annenin çocuğunun küçülen kıyafetlerini bir ihtiyaç sahibine vermesi.

10. Soru

“Kim Allah’a güzel bir ödünç verecek olursa, Allah da onun karşılığını kat kat verir ve ayrıca onun çok de­ğerli bir mükâfatı da vardır.” (Hadid suresi, 11. ayet)

Ayette aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilme­miştir?

1. Kazanç sağlayacak ticari çalışmalara değer verilmelidir.
2. Faizsiz borç vermek güzel bir davranıştır.
3. İhtiyacı olana borç verenlere Allah’da bol bol verir.
4. Allah, başkalarına yardım edenleri ödüllendirir.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Zekat ve Sadaka 5. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu ünite ile ilgili daha detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu