5. Sınıf Çevrimiçi Test

Ramazan ve Oruç 4. Deneme Sınavı


Ramazan ve Oruç 4. Deneme Sınavı:

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 4. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Ramazan ve Oruç 4. Deneme Sınavı

1. Soru

I. Tan yerinin ağarmasıyla birlikte oruç yasaklarının başladığı zamandır.

II. Ramazan ayında yatsı namazından sonra sünnet olarak kılınan namazdır.

III. Gücü yetenlerin Ramazan ayında vermekle yükümlü oldukları sadakadır.

Numaralanmış tanımlarla ilgili terimler aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

1. Teravih - İftar - Fitre
2. Fitre - İftar - Teravih
3. İmsak - Fitre - Teravih
4. İmsak - Teravih – Fitre

2. Soru

I. “Oruçlu yalan sözü, yalanla ameli bırakmazsa, onun yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

II. “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır.”

III. “Biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Kendisine birisi kötü söz söyler veya sataşırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.”

Bu hadislerin hangileri oruçlunun sakınması gereken hususlarla ilgili değildir?

1. I ve III.
2. Yalnız II.
3. Yalnız I.
4. II ve III.

3. Soru

Fıtır sadakasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Kurban bayramına özgü ibadetlerden biridir.
2. Çocukların fitreleri velileri tarafından verilir.
3. Fıtır sadakasına ülkemizde fitre denir.
4. Fitrenin, bayram namazına kadar verilmesi gerekir.

4. Soru

Aşağıdaki “diş kirasıyla” ilgili bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Toplumumuzdaki ramazan ayına özgü geleneklerden biridir.
2. Kendilerine sevap kazandıran davetlilere teşekkür etme yoludur.
3. İftara davet edilen misafirlere verilen hediyenin adıdır.
4. Ramazanda mukabele okuyanlara verilen iftar yemeğinin adıdır.

5. Soru

Aşağıdaki ibadetlerle ilgili ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

1. “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. …” (Bakara suresi, 185. ayet)
2. “İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, kendisinde ne alış-veriş, ne de dostluk bulunan bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli-açık harcasınlar.” (İbrahim suresi, 31. ayet)
3. “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı…” (Bakara suresi, 183. ayet)
4. “… Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. …” (Bakara suresi, 187. ayet)

6. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayram’ı öncesi yapılan hazırlıklardan biri değildir?

1. Kurban etinden kavurma yapmak.
2. Bayramlık kıyafet hazırlamak.
3. Yemek, tatlı gibi ikramlıklar yapmak.
4. Çocuklar için hediyeler ayarlamak.

7. Soru

Oruç, İslam’da farz olan ibadetlerden biridir. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı Müslümanların her yıl ramazan ayında bir ay oruç tutması Allah’ın bir emridir. Oruçla ilgili Bakara suresinin 183. ayetinde: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” buyurulur.

Oruçla ilgili bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

1. Oruç tutmanın hükmüne
2. Ne zaman tutulacağına
3. Orucu bozan durumlara
4. Kimlerin tutması gerektiğine

8. Soru

Aşağıdaki yargılardan hangisi Rabbena duaları ile ilgili değildir?

1. Bu duaların ikisi de Kur’an’da yer alır.
2. Ahiret hayatıyla ilgili bilgiler verir.
3. Adını içinde geçen “Rabbena” kelimesinden alır.
4. Namazlarda son oturuşta okunur.

9. Soru

“(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.” (Bakara suresi, 185. ayet)

Bu ayette oruç ibadeti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

1. Oruç tutamayanlar ne yapmalıdır?
2. Hangi durumlarda oruç tutulmayabilir?
3. Oruç ne zaman yerine getirilmelidir?
4. Orucu bozulan kişinin ne yapması gerekir?

10. Soru

Rabbena dualarında Allah’tan,

I. dünya ve ahirette iyilik,

II. inananların ilmini artırması,

III. tüm müminlerin bağışlanması

İfadelerinden hangilerine yer verilmiştir?

1. Yalnız II.
2. I ve III.
3. Yalnız I.
4. II ve III.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Ramazan ve Oruç 4. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu