5. Sınıf Çevrimiçi Test

Ramazan ve Oruç 3. Deneme Sınavı


Ramazan ve Oruç 3. Deneme Sınavı:

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 3. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Ramazan ve Oruç 3. Deneme Sınavı

1. Soru

“Biz ona (Hz. İbrahim) İshak ve Yakub’u (İshak’ın oğlu) da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nûh’u ve onun soyundan Dâvûd’u, Süleyman’ı, Eyyûb’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u doğru yola iletmiştik. Biz, iyileri böyle ödüllendiririz. (En’âm suresi, 84. ayet)

Bu ayetten Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Övülmüş ve ödüllendirilmiştir.
2. Hz. Nuh’tan sonra yaşamıştır.
3. Zırh yapma sanatı öğretilmiştir.
4. Doğru yol gösterilmiştir.

2. Soru

Bazı davranışlar orucu bozarken bazıları da oruçluya yakışmaz ve ibadetin değerini düşürür. Müslüman bu tür davranışlardan uzak durmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışmayan davranışlardan biridir?

1. Tatlı dilli olmak
2. Kusur aramak
3. Selam vermek
4. Gülümsemek

3. Soru

Aşağıdaki terimlerin hangisinin tanımında yanlışlık yapılmıştır?

1. Vacip: Allah’ın yapılmasını istediği iş ve davranışlardır.
2. Müstehab: Yapılması onaylanmayan iş ve davranışlardır.
3. Farz: Allah’ın yapılmasını zorunlu tuttuğu emirlerdir.
4. Sünnet: Hz. Peygamberin farz ve vacip dışındaki davranışlarıdır.

4. Soru

Oruç tutmak isteyen kişinin tan yerinin ağarmasından önce yediği yemeğe ve bu yemeğin yendiği vakte denir.

Bu tanım, aşağıdaki terimlerin hangisine aittir?

1. Fitre
2. İmsak
3. İftar
4. Sahur

5. Soru

Mukabele ile ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Müslümanlar Kur’an’ı birlikte okurlar.
2. Okumaya Ramazan bayramında başlanır.
3. Günün herhangi bir vaktinde okunabilir.
4. Okuyanı diğerleri Mushaf’tan takip eder.

6. Soru

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “tekne orucuyla” ilgilidir?

1. Oruç, sahuruyla iftarıyla hayatımıza coşku katan bir ibadettir.
2. Sahura kalkan küçük çocukların öğle yemeğine kadar tuttukları oruçtur.
3. Oruca başlayan çocuğa harçlık vermek güzel bir gelenektir.
4. İlk oruç, insan hayatında iz bırakan çok önemli bir hatıradır.

7. Soru

Ramazan, iki minare arasına asılan “Hoş geldin Ramazan” vb. ışıklı yazılarla misafir gibi karşılanır.

Bu ışıklı yazıların adı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Mukabele
2. Mahya
3. Mani
4. Mushaf

8. Soru

“Sen, onların söylediklerine sabret; güçlü kulumuz Dâvûd’u hatırla! Yönü hep Allah’a dönüktü.” (Sâd suresi, 17. ayet) “Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet ve anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği vermiştik.” (Sâd suresi, 20. ayet)

Bu ayetlerde Hz. Davud’la ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

1. Örnek alınması gerektiğine
2. Merhametli olduğuna
3. Bilge bir kişi olduğuna
4. Güzel konuştuğuna

9. Soru

Lale, oruçlu olduğunu unutup su içer. Onun su içtiğini gören arkadaşları aşağıdaki tepkileri vermişlerdir:

Emine: Ne yaptın! Orucun bozuldu.

İpek: Orucunu bozduğun için Ramazan’dan sonra kaza etmelisin.

Rabia: Unutarak yiyip içmek orucu bozmaz. Orucuna devam et arkadaşım.

Betül: Ramazandan sonra altmış bir gün oruç tutmalısın.

Buna göre Lale’nin arkadaşlarından hangisinin söylediği doğrudur?

1. Betül
2. İpek
3. Emine
4. Rabia

10. Soru

“Hocam Ramazan bitti gidiyor, Acaba bizden memnun kalmış mıdır?” Hoca cevap verir: “Tabi ki memnun kalmıştır. Hiç memnun kalmasa her yıl on gün önce gelir miydi?” “Ama hocam biz böyle mübarek bir ayın gitmesinden üzüntü duyuyoruz.” Hoca: “Üzüntünüzün de farkındayım. Yoksa gittikten sonra üç gün bayram yapmazdınız.”

Fıkradaki altı çizili ifade ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulabilir?

1. Ramazan ayının ilk günlerinin insanlar için rahmet olması
2. Orucun hicri takvime göre tutulması
3. Ramazan ayının son on gününü iyi değerlendirmek gerektiği
4. Her yıl on gün oruç tutmanın sevap olması

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Ramazan ve Oruç 3. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu