5. Sınıf Çevrimiçi Test

Ramazan ve Oruç 1. Deneme Sınavı


Ramazan ve Oruç 1. Deneme Sınavı:

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 1. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Ramazan ve Oruç 1. Deneme Sınavı

1. Soru

“Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır.” (Bakara suresi, 185. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. İnsanlara doğru yol gösterilmiştir.
2. Kur’an ayında oruç tutulmalıdır.
3. Kur’an hak ile batılı açıklamaktadır.
4. Kur’an indirilmeye başlanmıştır.

2. Soru

“Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (kötülükten) korunursunuz.” (Bakara suresi, 183. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifade ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğrudur?

1. Oruç tutan haramlardan sakınmalıdır.
2. İlahi dinlerde oruç ibadeti ortaktır.
3. İman edenler oruç tutmalıdır.
4. Oruç farz olan bir ibadettir.

3. Soru

  • Yerine getirenler için bir kalkandır.
  • Yerine getiren kişinin iradesini güçlendirir.
  • Ramazan ayında yerine getirilen bir farzdır.

Bu özellikler aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle ilgilidir?

1. Namaz
2. Hac
3. Zekât
4. Oruç

4. Soru

  • “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” (Bakara suresi, 183. ayet)
  • “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin” (Bakara suresi, 43. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde sayılan ibadetlerden biri değildir?

1. Hac
2. Oruç
3. Zekât
4. Namaz

5. Soru

I. Hz. Süleyman’ın babasıdır.

II. Kitap verilen dört peygamberden biridir.

III. İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri Hz. Davut’la ilgilidir?

1. II ve III.
2. I, II ve III.
3. I ve II.
4. I ve III.

6. Soru

Oruç, İslam’da farz olan ibadetlerden biridir. Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı Müslümanların her yıl ramazan ayında bir ay oruç tutması Allah’ın bir emridir. Oruçla ilgili Bakara suresinin 183. ayetinde: “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.” buyurulur.

Oruçla ilgili bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

1. Ne zaman tutulacağına
2. Oruç tutmanın hükmüne
3. Kimlerin tutması gerektiğine
4. Orucu bozan durumlara

7. Soru

“Oruçlu; saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisiyle dövüşmeye veya ona kötü söz söylemeye kalkışırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.”

Bu hadis ile oruçlu kişi;

I. sabır,

II. cömertlik,

III. dürüstlük

Tutumlarından hangilerine teşvik edilmektedir?

1. Yalnız II.
2. II ve III.
3. Yalnız I.
4. I ve III.

8. Soru

Hz. Davut’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

1. Zırh ustası bir sanatkârdı.
2. Kendi el emeğiyle geçinirdi.
3. Hem peygamber hem hükümdardı.
4. Kendisine İncil verildi.

9. Soru

Verilen nimetlerin önemini anlamak ve bu nimetlere şükretmek için Müslümanlardan istenen bir görevdir. Bu görev, yeryüzünde açlık çeken insanların durumlarını daha iyi anlamayı sağlar ve onlara yardım elini uzatma isteğini artırır.

Bu metin aşağıdaki ibadetlerden hangisi ile ilişkilidir?

1. Namaz
2. Oruç
3. Hac
4. Zekât

10. Soru

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir hayırsever, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla bir bakkalın veresiye defterini 6 bin lira ödeyerek satın aldı. Bakkal sahibi yaptığı açıklamada, Osmanlı'da zenginlerin ramazan ayında esnaftan "zimem" denilen veresiye defterini satın alması geleneğinin bugün bir hayırsever tarafından sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Aşağıdakilerden hangisi bu habere konu olan geleneğin amaçlarından biri olamaz?

1. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak.
2. Yardım sahibini gösterişe kapılmaktan korumak.
3. Yardımlaşmada yakınlara öncelik vermek.
4. Yardımlaşırken insan onurunu gözetmek.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Ramazan ve Oruç 1. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu