6. Sınıf Çevrimiçi Test

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 5. Deneme Sınavı


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 5. Deneme Sınavı

Ünitemizle ilgili konulardan hazırlanan bu 10 soruluk deneme sınavımızda sizlerin konu ve kazanımları pekiştirmeniz amaçlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak cevaplayın. Başarılar Dileriz!


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 5. Deneme Sınavı

1. Soru

Allah, hatalarını kabul eden Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın tövbelerini kabul etmiştir. Onları yeryüzüne yerleştirirken şöyle uyarmıştır: “Oradan hepiniz inin! Benden size muhakkak bir rehber gelecektir. Kim benim gönderdiğim rehbere uyarsa artık onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir.” (Bakara Suresi, 38. ayet)

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

1. Allah, yeryüzünde insanı kendi haline bırakmıştır.
2. Tövbe etmek hatadan pişmanlık duymaktır.
3. Allah, insanlara doğru yolu bildirmiştir.
4. Doğru yola uyanların korkmasına gerek yoktur.

2. Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Kunut dualarında bulunmaz?

1. Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk.
2. Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
3. Ve lem yekun lehû küfüven ehad.
4. Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd.

3. Soru

“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...” (Nisâ Suresi, 165. ayet)

Bu ayetten peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

1. Allah tarafından görevlendirildiklerine
2. Bir amaç için gönderildiklerine
3. İnsanları yönlendirdiklerine
4. Mucizeler ile desteklendiklerine

4. Soru

Bu kavram; sözlükte günahsızlık, temizlik anlamlarına gelir. Yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir ve insanlara örnek olma sorumluluğunu taşıyan peygamberlerin ortak özelliklerinden biridir. Onlar, davranışlarına çok dikkat etmiş ve hatalardan ve günahlardan korunmak için Allah’tan yardım dilemişlerdir.

Bu parçada peygamberlerin hangi özelliğinden söz edilmiştir?

1. Sıdk
2. Emanet
3. Fetanet
4. İsmet

5. Soru

Aşağıdaki ayetlerin hangisi peygamberlerin fetanet özelliği ile ilgilidir?

1. “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar…” (Ahzâb suresi, 39. ayet)
2. “Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’râf suresi, 68. ayet)
3. “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet)
4. “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!” (Sâd suresi, 45. ayet)

6. Soru

“Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için, bir hidayet ve rahmet olmak üzere Mûsâ’ya kitabı indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar.” (En’âm suresi, 154. ayet)

Bu ayetteki altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

1. Kuran-ı Kerim
2. Zebur
3. İncil
4. Tevrat

7. Soru

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, senden af dileriz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana hamd ederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

Anlamı verilen Kunut duasında aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?

1. Şükür
2. Tövbe
3. İman
4. Tebliğ

8. Soru

Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa (Hristiyanlara ve Yahudilere) indirildi, biz ise onların okumasından gerçekten habersizdik» demeyesiniz diye; Yahut «Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk» demeyesiniz diye (Kur'an'ı indirdik). İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. (En’am Suresi / 156-157. Ayetler)

Yukarıdaki verilen ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

1. Yol gösterici olduğuna
2. Değişmeden günümüze ulaştığına
3. Hidayet rehberi olduğuna
4. Allah tarafından gönderildiğine

9. Soru

Peygamberlerin aldıkları vahyi açıklaması ve insanlara uygulamalı olarak anlatmasına ne denir?

1. Tebliğ
2. Davet
3. Beyan
4. Sıdk

10. Soru

Aşağıda verilen olaylardan hangisi mucize kapsamında değerlendirilemez?

1. Hz. Musa’nın asasını yere atınca yılana dönüşmesi
2. Hz. Âdem’in yasak meyveyi yiyip cennetten çıkarılması
3. Hz. İsa’nın körleri ve alacalıları iyileştirebilmesi
4. Hz. Yusuf’un rüyaları yorumlayabilmesi

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 5. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu