6. Sınıf Çevrimiçi Test

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4. Deneme Sınavı


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4. Deneme Sınavı

Ünitemizle ilgili konulardan hazırlanan bu 10 soruluk deneme sınavımızda sizlerin konu ve kazanımları pekiştirmeniz amaçlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak cevaplayın. Başarılar Dileriz!


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4. Deneme Sınavı

1. Soru

I. Peygamberler de bizim gibi insandır ancak onlara Allah'tan vahiy gelmiştir.

II. Peygamberler doğru, güvenilir, zeki, günahsız ve Allah’ın mesajlarını ileten elçilerdir.

III. Allah sadece seçtiği bazı toplumlara peygamber göndererek onlara yol göstermiştir.

IV. Allah bazı peygamberlere ilahi kitap göndermiştir.

Ünitemiz ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

1. I ve II
2. I – II ve III
3. I – II ve IV
4. I – II – III ve IV

2. Soru

Kur’an-ı Kerim’le ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Kur’an-ı Kerim’de sadece ibadetler ile ilgili bilgiler bulunur.
2. Kur’an-ı Kerim’in ayetleri Peygamberimize aşama aşama indirilmiştir.
3. Kur’an-ı Kerim’de 114 sure vardır.
4. Kur’an-ı Kerim Peygamberimize 610 yılında indirilmeye başlanmıştır.

3. Soru

Aşağıda mucize ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Hz. Peygambere verilen en büyük mucize Kur’an-ı Kerim’dir.
2. Mucizeler, olağan olaylardır.
3. Mucizenin amacı inanmayanları aciz bırakmaktır.
4. Peygamberler ancak Allah’ın izniyle mucize gösterebilirler.

4. Soru

Aşağıda peygamberlerle ilahi kitaplar arasında eşleştirme yapılmıştır.

I. İncil – Hz. Davut

II. Tevrat – Hz. Musa

III. Zebur – Hz. İsa

Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

1. Yalnız I
2. I ve II
3. II ve III
4. Yalnız II

5. Soru

“Onlar, sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet)

Verilen ayette altı çizili ifade de söz edilen iman esası hangisidir?

1. Kitaplara iman
2. Ahirete iman
3. Meleklere iman
4. Peygamberlere iman

6. Soru

Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği ifade edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygamber’in, kendi geçimini kendisinin sağladığına dikkat çekmiştir. “Kesinlikle hiç kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın Peygamberi Davut da kendi elinin emeğini yerdi.”

Hz. Davut’la ilgili bu parçada aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır?

1. Zırh yapan bir ustadır.
2. Allah’ın Peygamberidir.
3. Övgüye değer bir insandır.
4. Geçimini kendisi sağlamaktadır.

7. Soru

“Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” (İbrahim suresi, 52. ayet.)

Bu ayete göre Kur’an’la ilgili,

I. Tüm insanları uyarmaktadır.

II. Tevhit inancını açıklamaktadır.

III. Aklın kullanılmasını istemektedir.

Yargılarının hangileri doğrudur?

1. Yalnız III
2. Yalnız II
3. Yalnız I
4. I, II ve III

8. Soru

“And olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var...” (Mü’min Suresi, 78. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Peygamberlerin tamamı bildirilmemiştir.
2. Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur.
3. Bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır.
4. Pek çok peygamber gönderilmiştir.

9. Soru

“Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. “O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız.” ve “İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, gidiş sanadır.” dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet)

Bu ayette altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Sadece kendi peygamberine iman etmelidir.
2. Peygamberler insanlara doğru yolu göstermişlerdir.
3. Peygamberler arasında ayrım yapılmamalıdır.
4. Peygamberlere inanmak iman esaslarından biridir.

10. Soru

“Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrâhim “Rabb’im hayat veren ve öldürendir.” Deyince o, “Hayat veren ve öldüren benim.” dedi. İbrahim “Allah güneşi doğudan getirmektedir, hadi sen de onu batıdan getir.” dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez.” (Bakara suresi, 258. ayet)

Bu ayette vurgulanan Hz. İbrahim’in özelliği aşağıdakilerin hangisidir?

1. İsmet
2. Sıdk
3. Emanet
4. Fetanet

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 4. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu