6. Sınıf Çevrimiçi Test

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 3. Deneme Sınavı


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 3. Deneme Sınavı

Ünitemizle ilgili konulardan hazırlanan bu 10 soruluk deneme sınavımızda sizlerin konu ve kazanımları pekiştirmeniz amaçlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak cevaplayın. Başarılar Dileriz!


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 3. Deneme Sınavı

1. Soru

I. Günümüze kadar gönderilen peygamber sayısı net değildir.

II. Yüce Allah gönderdiği her peygamberi bize bildirmemiştir.

III. Peygamberler kıyamete kadar gelmeye devam edecektir.

IV. Bazı peygamberlerin Kur’an’da kıssası anlatılmaktadır.

Yukarıda peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

1. I – II – III ve IV
2. II – III ve IV
3. I – II – III
4. I – II ve IV

2. Soru

Hz. İsa’ya vahyedilen, kelime anlamı “Müjde” demek olan kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

1. Zebur
2. Kuranı Kerim
3. İncil
4. Tevrat

3. Soru

Peygamberlerle ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. İlk peygamber Hz. Âdem, son peygamber Hz. Muhammed’dir.
2. Kuranda bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmaktadır.
3. Yüce Allah peygamber göndermediği toplumlara da azap edeceğini bildirmiştir.
4. Kuranı Kerimde 25 peygamberin ismi geçmektedir.

4. Soru

Ahmet: Peygamberler Yüce Allah tarafından seçilmiştir.

Ali: Peygamberimizden gelen rivayetlere göre yeryüzüne 124 bin ya da 224 bin peygamber gönderilmiştir.

Büşra: Kuranı Kerimde 25 peygamber ismi geçer, ayrıca üç kişinin daha ismi geçer ama bunların peygamber olup olmadıkları belli değildir.

Abdulkadir: Peygamberler aldıkları vahiyleri insanların en iyi şekilde uygulayabilmeleri için kendileri düzenleyerek anlatmaktadırlar.

Yukarıda bazı öğrencilerin Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitesi ile ilgili öğrendiği bilgiler verilmiştir.

Hangi öğrencinin verdiği bilgide bir yanlışlık vardır?

1. Abdulkadir
2. Ahmet
3. Büşra
4. Ali

5. Soru

Hz. Musa’ya (a.s.) gönderilen ilahi bir kitaptır. Yahudilerin kutsal kitabıdır. Hz. Musa’dan (a.s.) sonra Yahudiler tarafından tahrif edilmiş, aslını koruyamamıştır.

Yukarıda hakkında bilgi verilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

1. Tevrat
2. Zebur
3. İncil
4. Kuranı Kerim

6. Soru

Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf gönderilmemiştir?

1. Hz. İbrahim
2. Hz. İdris
3. Hz. İsa
4. Hz. Âdem

7. Soru

Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Kuranı Kerim 23 yılda parça parça indirilmiştir.
2. Kuranı Kerimi yazıya geçiren kişilere Vahiy Kâtibi denilir.
3. Kuranı Kerimde 114 sure bulunmaktadır.
4. İlk inen ayetler Fatiha Suresi 1-5. Ayetleridir.

8. Soru

Kuranı Kerim halife ……………………. Döneminde bir kitap haline getirilmiştir. Daha sonra ise ………………. Döneminde çoğaltılarak önemli İslam şehirlerine gönderilmiştir.

Parçada verilen boşluklara sırasıyla aşağıdaki isimlerden hangileri gelmelidir?

1. Hz. Ebubekir – Hz. Osman
2. Hz. Ebubekir – Hz. Ömer
3. Hz. Osman – Hz. Ali
4. Hz. Ali – Hz. Ebubekir

9. Soru

Aşağıda verilen şıklardan hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri olamaz?

1. İnsanın her iki dünyada da mutlu olması
2. İnsanın yanlış inanç ve düşüncelere sapmaması
3. İnsanların sadece bu dünya için yaşamayı öğrenmeleri
4. Emir ve yasakları düzgün bir şekilde öğrenmesi

10. Soru

  • Sıdk: Doğru sözlü olmak.
  • Emanet: Güvenilir olmak.
  • Fetanet: Günahsız olmak.
  • İsmet: Akıllı ve zeki olmak.

Yukarıda verilen peygamberlerin sıfatlarından hangileri yer değiştirirse eşleştirme doğru olur?

1. Sıdk – Emanet
2. Fetanet – İsmet
3. Fetanet – Emanet
4. Sıdk – İsmet

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 3. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu