6. Sınıf Çevrimiçi Test

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 2. Deneme Sınavı


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 2. Deneme Sınavı

Ünitemizle ilgili konulardan hazırlanan bu 10 soruluk deneme sınavımızda sizlerin konu ve kazanımları pekiştirmeniz amaçlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak cevaplayın. Başarılar Dileriz!


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 2. Deneme Sınavı

1. Soru

……….…… iman, İslam’ın inanç esasları arasında yer alır. Allah tarafından seçilen bu elçiler, aldıkları emir ve yasakları insanlara bildirmekle sorumludur.

Yukarıda boşlukta verilen yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

1. Peygamberlere İman
2. Meleklere İman
3. Ahirete İman
4. Kitaplara İman

2. Soru

Peygamberimizin en büyük düşmanı olan müşrikler peygamberimize her türlü hakareti etmelerine rağmen onu asla yalancılıkla itham edememişlerdir.

Verilen bu metinde peygamberlerin hangi sıfatı anlatılmaktadır?

1. Emanet
2. Fetanet
3. Sıdk
4. İsmet

3. Soru

Yüce Allah’ın inanmayanlara karşı peygamberleri desteklediği olağanüstü olaylara ne denir?

1. Mucize
2. Vahiy
3. İsmet
4. Tevhid

4. Soru

Kur’an-ı Kerim’de 25 tane peygamberin ismi geçmektedir. Ayrıca 3 kişinin daha ismi geçmektedir ama bu kişilerin peygamber olup olmadıkları belli değildir.

Aşağıdakilerden hangisi bu kişilerden birisi değildir?

1. Hz. Yusuf
2. Hz. Üzeyr
3. Hz. Zülkarneyn
4. Hz. Lokman

5. Soru

Peygamberlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Kur’an-ı Kerim’de 25 tane peygamber ismi geçer.
2. Yüce Allah dört tane peygambere kitap göndermiştir.
3. Kitap verilmeyen her peygambere suhuf gönderilmiştir.
4. Yüce Allah her topluma bir peygamber göndermiştir.

6. Soru

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçmediği halde Peygamber Efendimizden gelen hadi ve rivayetlerde adı geçen ayrıca kendisine 50 suhuf gönderilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hz. İdris
2. Hz. Yusuf
3. Hz. Lokman
4. Hz. Şit

7. Soru

  • Kitap'ta İbrahim'i an. Zira o, sıdkı bütün bir peygamberdi. (Meryem Suresi – 41. Ayet)
  • Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. (A’raf Suresi – 68. Ayet)

Yukarıdaki verilen ayetlerde sırasıyla peygamberlerin hangi sıfatlarından bahsedilmektedir?

1. Fetanet – Tebliğ
2. Sıdk – Tebliğ
3. Sıdk – Emanet
4. İsmet – Emanet

8. Soru

Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: «Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin» diye vahyetmiş olmayalım. (Enbiya Suresi – 25. Ayet)

Yukarıdaki ayette de bahsedilen bütün peygamberlerin getirmiş olduğu ortak mesaja ne ad verilmektedir?

1. Tevhid
2. Hanif
3. Şahadet
4. Fıtrat

9. Soru

Kavminin yanlış inançlarını benimsememiştir. Onlara karşı büyük mücadeleler vermiştir. İnancı ve tevhit mücadelesi uğruna ateşe atılmayı göze almış ancak ateş onu yakmamıştır.

Yukarıda kendisinden bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hz. İbrahim
2. Hz. Musa
3. Hz. Yusuf
4. Hz. Süleyman

10. Soru

Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzına denir.

Yukarıda verilen tanımda sözü edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

1. Tevhid
2. İsmet
3. Vahiy
4. Tebliğ

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 2. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu