6. Sınıf Çevrimiçi Test

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 1. Deneme Sınavı


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 1. Deneme Sınavı

Ünitemizle ilgili konulardan hazırlanan bu 10 soruluk deneme sınavımızda sizlerin konu ve kazanımları pekiştirmeniz amaçlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak cevaplayın. Başarılar Dileriz!


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 1. Deneme Sınavı

1. Soru

Aşağıdakilerden hangisi peygamber kavramıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

1. Peygamber, Allah tarafından insanlardan seçilen ve O'nun mesajlarını insanlara ileten elçidir.
2. Kur'an da “peygamber” kavramının karşılığı olarak “nebi” ve “resul” sözcükleri kullanılmıştır.
3. Peygamberler kıyamete kadar gelmeye devam edecektir.
4. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah'ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur.

2. Soru

Safa Tepesi'ne çıkan Allah Resulü Mekkelilere şöyle seslendi: “Şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir ordu olduğunu söylesem bana inanır mısınız?” Onlar da “Evet, çünkü senden hep doğruluk gördük.” diye cevap verdiler. Böylece onun doğru sözlü ve güvenilir olduğunu kabul ettiler. Bunun üzerine Allah Resulü: “Ben Allah'ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah'a ortak koşmamaya davet ediyorum.” dedi.

Bu parçada Hz. Peygamberin hangi özelliğine değinilmemiştir?

1. Sıdk
2. Emanet
3. İsmet
4. Tebliğ

3. Soru

I. İnne azebeke bilküffari mülhık
II. Ve ileyke nes'a ve nahfidü
III. Allahümme iyyake na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü
IV. Nercü rahmeteke ve nahşa azabeke

Kunut duasının okunuşu aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralama ile verilmiştir?

1. II - III - I - IV
2. III - II - IV - I
3. I - II - IV - III
4. III - IV - II - I

4. Soru

Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri değildir?

1. Allah'ın insana kendini tanıtmak istemesi
2. İnsanı ibadete güzel davranışlara yöneltmek istemesi
3. İnsana sorumluluklarını öğretmek istemesi
4. İnsana sınırsız özgürlük sağlamak istemesi

5. Soru

I. Tevrat: Hz. Musa
II. İncil: Hz. Davut
III. Zebur: Hz. İsa
IV. Kur'an-ı Kerim: Hz. Muhammed

Yukarıda Allah (c.c) tarafından gönderilen ilahi kitap ve peygamber eşleştirmeleri verilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangi iki peygamberin yeri değiştirilirse eşleştirmeler doğru bir şekilde yapılmış olur?

1. I ve II
2. II ve III
3. I ve III
4. III ve IV

6. Soru

Yüce Allah, Hz. Peygamber’den insanlara dinin esaslarını anlatmasını istiyordu. “Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir.’’ (Müddessir Sûresi 1-3. Ayetler) ayetleriy­le önce yakın akrabayı daha sonra ise onları Rabbi­nin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et; onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir; O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. (Nahl Sûresi 125. Ayet) ayetiyle açıktan davet başlamış oldu. Mekkelilerin alay, hakaret ve küçümseme gibi olumsuz tepkilerine rağmen Hz. Peygamber İslam’ı anlatmaya devam etti.

Parçada anlatılan Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) Cebrail aracılığıyla göndermiş olduğu vahiyleri insanlara eksiksiz olarak bildirmesine ne ad verilir?

1. İsmet
2. Tebliğ
3. Fetanet
4. Sıdk

7. Soru

Hz. Muhammed (s.a.v.) yaşamı bo­yunca dürüstlük ve erdemden taviz vermediği için Mekkeliler ona nasıl hitap etmişlerdir?

1. El-Habib
2. El-Emin
3. El-Faruk
4. El-Halim

8. Soru

Bütün peygamberler güvenilir insanlardır. Kendilerine teslim edilen bir şeyi veya verilen bir sırrı güvenle taşırlardı.

Yukarıdaki parçada peygamberlerin sıfatlarından hangisi anlatılmaktadır?

1. Emanet
2. Fetanet
3. Tebliğ
4. İsmet

9. Soru

Aşağıda verilen Peygamber ve Suhuf eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?

1. Hz. İbrahim - 10 sahife
2. Hz. İdris - 30 sahife
3. Hz. Şit - 40 sahife
4. Hz. Adem - 10 sahife

10. Soru

Kur’an-ı Kerim’de adı geçmediği halde peygamberliği bilinen ve kendisine 50 suhuf verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hz. İdris
2. Hz. Adem
3. Hz. Şit
4. Hz. İbrahim

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Peygamber ve İlahi Kitap İnancı 1. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Peygamber ve İlahi Kitap İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu