6. Sınıf Çevrimiçi Test

Namaz 6. Deneme Sınavı


Namaz 6. Deneme Sınavı:

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 6. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Namaz 6. Deneme Sınavı

1. Soru

Allah’ın rızasını isteyip namaz ibadetini yerine getiren kişi, onun kendisini gördüğünü, yaptıklarını bildiğini daha çok hatırlar. Bu nedenle onun razı olduğu işlere yönelir. Kendisine ve topluma faydalı iş ve davranışları yapmaya dikkat eder. Allah’ın isteklerini yerine getirmeye, yasaklarından kaçınmaya özen gösterir. Namaz ibadetinin kazandırdığı bu bilinç, ahlakının daha güzel olmasını sağlar.

Bu parça namazla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

1. Neler kazandırır?
2. Kimler kılmalıdır?
3. Çeşitleri nelerdir?
4. Ne zaman kılınır?

2. Soru

“Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah’ın farzlarından birini yerine getirmek için mescitlerden birine giderse, attığı adımlardan biri günahlarını siler, diğeri onun derecesini yükseltir...” (Hadis-i Şerif)

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Her namazdan önce yeniden abdest alınmalıdır.
2. Farz namazları camide kılmaya özen gösterilmelidir.
3. Hz. Peygamber camide namaz kılmaya teşvik etmektedir.
4. Camilere giderken temizliğe dikkat edilmelidir.

3. Soru

Aşağıdakilerden hangisi caminin fonksiyonlarından biri değildir?

1. Öğretmen yetiştirmek amacıyla eğitim verilir.
2. Hutbe ve vaaz dinleyerek dinle ilgili bilgiler artırılır.
3. Yardıma ihtiyacı olanlar için yardım toplanır.
4. İnsanların bir araya gelmesini sağlar.

4. Soru

“Arınan ve Rabb’inin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.” (A’lâ suresi, 14 ve 15. ayetler)

Bu ayetlerden namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Allah’ın adını anmaya vesiledir.
2. Yardımlaşmaya teşvik edicidir.
3. Arınanlar için kurtuluş yoludur.
4. Kötülükten sakınmaya yardımcıdır.

6. Soru

Cemaatle namaz kılmakla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Cemaatle namaz sadece camilerde kılınır.
2. Cemaat “Uydum imama.” diye niyet eder.
3. Cemaat içinden bir kişi imam olur.
4. Yolcular da cemaatle namaz kılabilir.

6. Soru

Fil suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Ayetlerinin sayısı altıdır.
2. Kısa surelerden biridir.
3. Mekke’de indirilmiştir.
4. Fil olayı anlatılmıştır.

7. Soru

Namazın on iki tane farzı vardır. Namaza hazırlanırken yerine getirilmesi gereken farzlara şart, namaz kılınırken yerine getirilmesi gereken farzlara ise rükün denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biridir?

1. Elleri dizlere koyarak eğilmek.
2. Tekbirle başlamak.
3. Kendi vaktinde kılmak.
4. Kur’an’dan bir bölüm okumak.

8. Soru

Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlarından biridir?

1. Necasetten taharet
2. Hadesten taharet
3. İstikbâl-i kıble
4. İftitah tekbiri

9. Soru

“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar (yıkayın)…” (Mâide suresi, 6. ayet)

Bu ayette söz edilen ibadet, namazın şartlarından hangisi ile ilişkilidir?

1. Niyet
2. Vakit
3. İstikbâl-i Kıble
4. Hadesten Taharet

10. Soru

Fil suresinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

1. Ebrehe’nin planının bozulduğuna
2. Fillerin orduyu güçlü kıldığına
3. Fil ordusunun perişan hâline
4. Kuşların Fil ordusunu yendiğine

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Namaz 6. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu