6. Sınıf Çevrimiçi Test

Namaz 3. Deneme Sınavı


Namaz 3. Deneme Sınavı:

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 3. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Namaz 3. Deneme Sınavı

1. Soru

Kur’an’da Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler anlatılır:

“Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.” (Lokman suresi, 17. ayet)

Aşağıdakilerin hangisi Hz. Lokman’ın oğluna öğütlerinden biri değildir?

1. Namazı dikkatli kılmak
2. İyiliği yaygınlaştırmak
3. Zorluklara katlanmak
4. Kötülüklere göz yummak

2. Soru

Belli şartlara ve kurallara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirilmesi Yüce Allah tarafından Müslümanlara emredilen bir ibadettir.

Tanımı verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

1. Namaz
2. Zekât
3. Sadaka
4. Oruç

3. Soru

“…Şüphesiz namaz, müminlere vakitleri belirlenmiş bir farzdır.” (Nisa suresi, 103. ayet)

Aşağıdaki namazlardan hangisinin vakti belirlenmemiştir?

1. Cuma namazı
2. Sabah namazı
3. Şükür namazı
4. İkindi namazı

4. Soru

“…O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.” (Tâhâ suresi, 14. ayet)

Aşağıdaki namazla ilgili yargıların hangisi bu ayetin mesajıyla uyumludur?

1. Sürekli kılanı düzenli yapar.
2. Günde beş vakit kılınır.
3. Zamanı planlamayı öğretir.
4. Allah’ın anılmasını sağlar.

5. Soru

I. Kâbe’ye yönelmek

II. Namazda ayakta durmak

III. Elleri dizlere koyarak eğilmek

IV. Abdest veya boy abdesti almak

Numaralanmış durumlardan hangileri namaza hazırlık şartlarıyla ilgilidir?

1. I ve II.
2. I ve IV.
3. III ve IV.
4. II ve III.

6. Soru

Ezan ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Müslümanları namaza çağırır.
2. Dünyadaki her dilde okunur.
3. Allah’ın birlik ve büyüklüğünü ilan eder.
4. Namazın vaktinin girdiğini bildirir.

7. Soru

”Ey Yahyâ! Kitaba var gücünle sarıl!” dedik ve ona henüz çocukken hikmet verdik. Ayrıca katımızdan ona şefkat ve ruh temizliği de (verdik). O, kötülükten çok sakınan biriydi. Anne babasına çok iyi davranırdı; zorba ve âsi değildi.” (Meryem suresi, 12-14. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Yahya’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

1. Kardeşleriyle iyi geçinmesine
2. Kötülüklerden uzak durmasına
3. Hayırlı bir evlat olmasına
4. Yumuşak kalpli olmasına

8. Soru

I. Allah duasını kabul etmiştir.

II. Kendini hayır işlerine adamıştır.

III. Hz. Meryem’le hiç görüşmemiştir.

Numaralanmış öncüllerden hangileri Hz. Zekeriya hakkında söylenemez?

1. Yalnız III.
2. II ve III.
3. Yalnız I.
4. I ve II.

9. Soru

  • Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi kat daha faziletlidir.”
  • İnsanlar ezan okumanın ve namazda ilk safta bulunmanın sevabını bilselerdi, sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı, mutlaka kura çekerlerdi.”

Bu hadislerde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

1. Namazı samimi duygularla kılmanın
2. İmam olmanın
3. Cemaatle namaz kılmanın
4. Namaz vakitlerine dikkat etmenin

10. Soru

Namaz, insanlara birlikte yaşama ve dayanışma bilinci kazandırır. Omuz omuza birlikte kılınan namazlar sayesinde Müslümanlar ibadetten önce ve sonra sohbet etme, sıkıntılarını ve sevinçlerini paylaşma imkânı bulurlar.

Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisinin toplumsal birlik ve beraberliğe katkısı diğerlerinden daha fazladır?

1. Bayram namazı
2. Kaza namazı
3. Şükür namazı
4. Yolculuk namazı

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Namaz 3. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu