6. Sınıf Çevrimiçi Test

Namaz 2. Deneme Sınavı


Namaz 2. Deneme Sınavı:

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 2. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Namaz 2. Deneme Sınavı

1. Soru

Aşağıdaki hadislerden hangisi namazın önemiyle ilgili değildir?

1. “Her kim bir namazı unutursa, onu hatırladığında kılsın…”
2. “Namaz dinin direğidir.”
3. “Kulun Rabb’ine en yakın olduğu an, secde anıdır.”
4. “Cennetin anahtarı namaz, namazın anahtarı ise abdesttir.”

2. Soru

Hz. Muhammed, “Birinizin kapısı önünde günde beş defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şeyin kalabileceğini düşünebilir misiniz?” diye sorar.

Sahabe, “Hiç kir kalmaz.” diye cevap verir.

Bunun üzerine Peygamberimiz, “İşte beş vakit namaz da böyledir, Allah bu namazlarla günahları yok eder.”

Bu hadisten namazla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Her gün kılınır.
2. Günahları giderir.
3. Beş vakittir.
4. Cemaatle kılınır.

3. Soru

  • Farzı da sünneti de iki rekâttır.
  • Tek olarak veya cemaatle kılınmaktadır.

Bu bilgiler aşağıdaki namazlardan hangisiyle ilgilidir?

1. Bayram namazı
2. Vitir namazı
3. Cuma namazı
4. Sabah namazı

4. Soru

Bazen unutma veya uyuma gibi elde olmayan bir nedenle namazın vakti çıkar.

Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

1. Üç gün oruç tutulmalıdır.
2. Ramazanda kaza edilmelidir.
3. İlk fırsatta kaza edilmelidir.
4. Sadaka verilip kaza edilmelidir.

5. Soru

“... Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede olursanız olun (namazda) yüzünüzü o yöne çevirin. ...” (Bakara suresi, 144. ayet)

Bu ayet, namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?

1. İstikbal-i kıble
2. Kıraat
3. Secde
4. Kade-i ahire

6. Soru

Aşağıdaki namazın rükünleriyle ilgili kavramların hangisinin açıklaması yanlıştır?

1. Rükû: Elleri dizlere koyarak eğilmek.
2. Kıraat: Namazda ayakta durmak.
3. İftitah Tekbiri: Namaza “Allahu Ekber” diyerek başlamak.
4. Secde: Alın, burun, dizler, eller ve ayakları yere koymak.

7. Soru

Hz. Zekeriyya ile ilgili;

I. Hz. Meryem’in eğitimiyle ilgilenmiştir.

II. Medine’deki mabette çok ibadet etmiştir.

III. İnsanları Yüce Allah’a itaat etmeye çağırmıştır.

Verilen öncüllerinden hangileri doğrudur?

1. Yalnız I.
2. Yalnız II.
3. I ve III.
4. II ve III.

8. Soru

“Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahyâ’yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler.” (Enbiya 90. ayet)

Bu ayette sözü edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hz. Zekeriyya
2. Hz. Muhammed
3. Hz. Davud
4. Hz. Musa

9. Soru

“…Muhakkak ki namaz, (kişiyi) hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar…” (Ankebût suresi, 45. ayet)

Bu ayette namazın hangi yönü vurgulanmaktadır?

1. İnsanı günahlardan koruduğu
2. Farz bir ibadet olduğu
3. Belli bir vakitte kılınması gerektiği
4. Birlik ve beraberliği sağladığı

10. Soru

Hz. Peygamber, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birinin, vefat ettiğinde cenazesine katılmak olduğunu bildirmiş ve cenaze namazının kılınmasını emretmiştir. Cenaze namazı, vefat eden bir mümine karşı yapılan son vazifedir ve dua niteliğindedir. Farz-ı kifaye olan cenaze namazı ayakta kılınır. Secdesi ve rükûsu olmayan bu namaz cemaatle kılınır.

Bu parçada cenaze namazıyla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

1. Hükmü nedir?
2. Niçin kılınır?
3. Hangi dualar okunur?
4. Nasıl kılınır?

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Namaz 2. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu