6. Sınıf Çevrimiçi Test

Namaz 1. Deneme Sınavı


Namaz 1. Deneme Sınavı:

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 1. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Namaz 1. Deneme Sınavı

1. Soru

Namazla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Kur’an’ı Kerim’de “salat” kelimesiyle ifade edilir.
2. Sadece yaşlılar tarafından yerine getirilir.
3. Salat, dua etmek ve yüceltmek anlamına gelir.
4. Allah anılır, O’na olan sevgi ve saygı dile getirilir.

2. Soru

“(Resûlüm!) Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar...” (Ankebût suresi, 45. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

1. Kötülüklerden uzak durmalıdır.
2. Peygamber Kur’an okumalıdır.
3. Namaz vaktinde kılınmalıdır.
4. Peygamber namaz kılmalıdır.

3. Soru

I. Farz: Allah’ın Kur’an’da kesinlikle yapılmasını istediği iş ve davranışlardır.

II. Vacip: Hz. Peygamberin yaptığı Müslümanlardan da yapmasını istediği iş ve davranışlardır.

III. Sünnet: Farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması gerekli olan iş ve davranışlardır.

Bu tablodaki terimlerin açıklamalarından hangileri doğrudur?

1. I ve II.
2. I ve III.
3. II ve III.
4. Yalnız I.

4. Soru

Aşağıdaki namazlardan hangisi vaciptir?

1. Cenaze namazı
2. Cuma namazı
3. Bayram namazı
4. Teravih namazı

5. Soru

Namaza hazırlık şartları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Temiz olan elbiseyle namaz kılınır.
2. Bedenin temiz olmasına dikkat edilir.
3. Her namaz için ayrı abdest alınır.
4. Temiz olan her yerde namaz kılınır.

6. Soru

Namaz kılacak kişi bedeninin örtülmesi gerekli yerlerini örtmelidir. Erkekler en az diz ile göbek arasını, kadınlar ise el, yüz ve ayaklar dışında bütün vücudu örtmelidir.

Bu bilgiler aşağıdaki hangi kavramla ilgilidir?

1. İstikbal-i kıble
2. Setr-i avret
3. Necasetten taharet
4. Hadesten taharet

7. Soru

Hz. Zekeriya’yla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Oğlu Hz. Yahya peygamber olarak görevlendirilmiştir.
2. Hz. İbrahim ve Hz. Davut’un soyundan gelmiştir.
3. Geçimini demircilik yaparak sağlamıştır.
4. İsrailoğullarına tevhid inancını tebliğ etmiştir.

8. Soru

“Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!” (Meryem suresi, 5 ve 6. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Zekeriya’nın bu duayı yapmasının nedenidir?

1. Allah’tan çocuk istemesi
2. Hz. Yakub’u çok sevmesi
3. Yalnız kalmaktan korkması
4. Bakıma muhtaç olması

9. Soru

Namaz, akıllı ve ergenlik çağına gelmiş her Müslümanın belli şartlara uygun olarak, günde beş vakit yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, insanların namaz kılması emredilmiştir. Bu ayetlerden birinde şöyle buyrulmuştur: “…Namazı dosdoğru kılın çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzdır.” (Nisâ suresi, 103. ayet)

Bu metinde namaz ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

1. Hükmüne
2. Nasıl kılınacağına
3. Vakit sayısına
4. Kılması gerekenlere

10. Soru

Bir kimse önce niyet eder. Niyetten sonra ağzını suyla çalkalar, ardından su çekerek burnunu temizler. Son olarak da tüm vücudunu kuru yer kalmayacak şekilde yıkar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin tarifi yapılmıştır?

1. Necasetten tahâretin
2. Teyemmüm abdestinin
3. Gusül abdestinin
4. Namaz abdestinin

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Namaz 1. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu