7. Sınıf Çevrimiçi Test

Melek ve Ahiret İnancı 5. Deneme Sınavı


Melek ve Ahiret İnancı 5. Deneme Sınavı:

Melek ve Ahiret İnancı ünitemiz ile ilgili hazırlanan bu deneme sınavında sizlere 10 adet soru verilmiştir. Verilen sorular özenle ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak çözün ve sonuçları arkadaşlarınız ile paylaşın! Eksik olduğunuz noktalar olduğunu düşünürseniz sitemizde bu ünite ile ilgili yer alan etkinliklere ve özetlere bakabilirsiniz.

Melek ve Ahiret İnancı 5. Deneme Sınavı

1. Soru

“Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan (bağışlanma) umandır.”

Bu hadisi dikkate alan bir kimseden aşağıdakilerin hangisini yapması beklenmez?

1. Allah’ın rızasını gözeterek yaşaması
2. Tövbeye güvenerek dilediğini yapması
3. Canlıların haklarını koruması
4. Sorumluluklarını yerine getirmesi

2. Soru

“De ki bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: ʽŞüphesiz biz; doğruya ileten hayranlık verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık Rabb’imize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.ʼ” (Cin suresi, 1 ve 2. ayetler)

Bu ayetlerden cinlerle ilgili,

I. Yaratılış yönünden insanlardan farklıdırlar.

II. İnançlarını seçme iradesine sahiptirler.

III. Bazıları Allah’ın birliğine iman etmişlerdir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. Yalnız I
2. I ve II
3. Yalnız III
4. II ve III

3. Soru

“Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş. İşte böyle yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabb’in hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf suresi, 49. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

1. Kıyamet
2. Ecel
3. Amel defteri
4. Mahşer

4. Soru

İsrafil’in Sûr’a üflemesiyle dünya hayatı sona erer. Tekrar üflemesiyle insanlar dirilir ve ahiret hayatı başlar. Dirilen insanların amelleri tartılarak cenneti mi yoksa cehennemi mi hak ettiklerine karar verilir.

Bu parçada ahiretin aşamalarından hangisine değinilmemiştir?

1. Ba’s
2. Mizan
3. Kıyamet
4. Mahşer

5. Soru

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor.” De ki ʽOnları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.̓ ” (Yâsîn suresi, 78 ve 79. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdaki kavramların hangisi vurgulanmaktadır?

1. Ba’s
2. Mahşer
3. Sırat
4. Mizan

6. Soru

• “Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulüm edilmez.” (Câsiye suresi, 21 ve 22. ayetler)

• “Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabb’in kullarına asla haksızlık etmez.” (Fussilet suresi, 46. ayet)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

1. İyilikle kötülük bir değildir.
2. İyilikten yana olmak insanın yararınadır.
3. Allah tövbe edenleri bağışlayandır.
4. Allah’ın yargılaması adildir.

7. Soru

“Allah onu İsrailoğulları’na bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size Rabb’inizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 49. ayet)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’ya verilen mucizelerden biri değildir?

1. Çamurdan yapılmış kuşa can vermesi
2. Asasıyla denizi ikiye ayırması
3. Saklanan şeyleri haber vermesi
4. Bazı hastalıkları iyileştirmesi

8. Soru

De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb’ine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Yukarıda anlamı verilen sura aşağıdakilerden hangisidir?

1. İhlas Suresi
2. Nas Suresi
3. Fatiha Suresi
4. Felak Suresi

9. Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kişi için söylenemez?

1. Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
2. Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
3. Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.
4. Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.

10. Soru

Hz. İsa, insanları bir olan Allah’a inanmaya davet etmiş ve kendisinin Allah’ın elçisi olduğunu ısrarla belirtmiştir. Kur’an’da bu durum sık sık vurgulanmıştır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu durumla ilgili değildir?

1. “… Oysa Mesîh, “Ey İsrâiloğulları! Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.” demişti. …” (Maide suresi 72. ayet)
2. “Kuşkusuz Allah benim de rabbimdir, sizin de rabbinizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte doğru olan yol budur.” (Âl-i İmrân suresi, 51. ayet)
3. “Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.” (En’am suresi, 85. ayet)
4. “İsa şunu da söyledi: “Muhakkak ki Allah, benim de rabbim, sizin de rabbinizdir. O halde O’na kulluk edin, doğru yol budur.” (Meryem suresi 36. ayet)

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Melek ve Ahiret İnancı 5. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza ve etkinliklerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu