7. Sınıf Çevrimiçi Test

Melek ve Ahiret İnancı 3. Deneme Sınavı


Melek ve Ahiret İnancı 3. Deneme Sınavı:

Melek ve Ahiret İnancı ünitemiz ile ilgili hazırlanan bu deneme sınavında sizlere 10 adet soru verilmiştir. Verilen sorular özenle ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak çözün ve sonuçları arkadaşlarınız ile paylaşın! Eksik olduğunuz noktalar olduğunu düşünürseniz sitemizde bu ünite ile ilgili yer alan etkinliklere ve özetlere bakabilirsiniz.

Melek ve Ahiret İnancı 3. Deneme Sınavı

1. Soru

I. Nurdan yaratılmışlardır.

II. Geleceği ve gaybı bilemezler.

III. Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri cinlerle ilgili değildir?

1. I ve II
2. II ve III
3. Yalnız I
4. Yalnız III

2. Soru

“Kendi kendilerine, Allah’ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi?” (Rum Suresi, 8. ayet)

Bu ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen bir insan,

I. Yaratılan her varlığın bir ömrü vardır.

II. Evrendeki her varlık hak yani gerçektir.

III. Bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur.

Sonuçlarından hangilerine ulaşır?

1. Yalnız I
2. Yalnız III
3. I ve II
4. II ve III

3. Soru

“Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.” (Enbiyâ Suresi, 35. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

1. Evrendeki her canlının bir eceli vardır.
2. Allah, yarattığı insanı sınamaktadır.
3. Dünya hayatı ölümle bitmektedir.
4. İnsan, ahirette de sınanmaktadır.

4. Soru

“Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabb’in hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf Suresi, 49. ayet)

Bu ayette söz edilen yazma işi aşağıdaki meleklerden hangisinin görevidir?

1. Mikail
2. Kiramen Kâtibin
3. İsrafil
4. Münker ve Nekir

5. Soru

“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. … Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler.” (A’râf Suresi, 187. ayet)

Bu ayetten kıyametin zamanıyla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

1. Hz. Peygambere bildirilmemiştir.
2. İnsanlardan gizlemiştir.
3. Tahmin etmek mümkündür.
4. Sadece Allah bilmektedir.

6. Soru

“(O gün) sûra üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.” (Zümer Suresi, 68. ayet)

Bu ayet aşağıdaki kavram çiftlerinin hangisiyle ilgilidir?

1. Diriliş-Mizan
2. Kıyamet-Hesap
3. Kıyamet-Diriliş
4. Diriliş-Mahşer

7. Soru

Aşağıdaki dört büyük melek ve görevleriyle ilgili bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.
2. İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
3. Cebrail: Allah’ın gönderdiği vahyi getirmekle görevlidir.
4. Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.

8. Soru

Bazı varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz. Bunları Allah’ın haber vermesiyle biliriz.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını haber verdiği varlıklardan biri değildir?

1. Hücre
2. Şeytan
3. Cin
4. Melek

9. Soru

Hz. Muhammed (s.a.v.) Hıra Mağarası’nda bulunduğu sırada bir melek geldi ve ona “Oku!” diye seslendi. Hz. Peygamber korku ve endişe içerisinde “Ben okuma bilmem.” dedi. Melek ikinci kez emrini tekrarladı. Hz. Muhammed (s.a.v.) aynı şekilde yanıtladı. O, üçüncü̈ kez oku dediğinde Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ne okuyayım?” diye sordu. Dedi ki “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! …”

Bu meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İsrafil
2. Cebrail
3. Mikail
4. Azrail

10. Soru

I. Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek.

II. Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak.

III. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak.

İslam dinine göre numaralanmış durumlardan hangileri batıl inançtır?

1. Yalnız III
2. Yalnız I
3. II ve III
4. I ve II

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Melek ve Ahiret İnancı 3. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza ve etkinliklerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu