7. Sınıf Çevrimiçi Test

Melek ve Ahiret İnancı 2. Deneme Sınavı


Melek ve Ahiret İnancı 2. Deneme Sınavı:

Melek ve Ahiret İnancı ünitemiz ile ilgili hazırlanan bu deneme sınavında sizlere 10 adet soru verilmiştir. Verilen sorular özenle ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak çözün ve sonuçları arkadaşlarınız ile paylaşın! Eksik olduğunuz noktalar olduğunu düşünürseniz sitemizde bu ünite ile ilgili yer alan etkinliklere ve özetlere bakabilirsiniz.

Melek ve Ahiret İnancı 2. Deneme Sınavı

1. Soru

Aşağıdakilerin hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?

1. Eylemlerinin hesabını vereceğini kabul etmek
2. Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak
3. İslam’ın beş esasından birini benimsemek
4. İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak

2. Soru

“Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.” (Câsiye Suresi, 21 ve 22. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

1. Küçük büyük her eylemin karşılığı verilmektedir.
2. İyi ile kötü eyleme verilecek karşılık bir değildir.
3. Kimseye zerre kadar haksızlık edilmemektedir.
4. Allah helal yoldan kazananlardan razı olmaktadır.

3. Soru

Allah’a ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda, insanlar,

I. Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.

II. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.

III. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.

Yargılarından hangileri doğru değildir?

1. II ve III
2. I ve II
3. Yalnız I
4. Yalnız III

4. Soru

“Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.” (Fussilet Suresi, 46. ayet)

Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgilidir?

1. Tevhid
2. Merhamet
3. Adalet
4. İlim

5. Soru

“Allah katında İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi.” (Al-i İmran suresi, 59. ayet)

Bu ayette İsa peygamber Âdem peygambere hangi yönüyle benzetilmiştir?

1. Babasının olmaması
2. Topraktan yaratılması
3. İbadetle yükümlü olması
4. Peygamber olması

6. Soru

“Dedi ki ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.” (Meryem suresi, 30 - 32. ayetler)

Bu ayetlerden Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Allah’ın kulu ve peygamberidir.
2. Annesine saygı duymaktadır.
3. İnsanları inanmaya zorlamıştır.
4. İbadet etmekle yükümlüdür.

7. Soru

O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. (Tahrim Suresi, 6. Ayet)

Yukarıdaki verilen ayette meleklerin hangi özelliğine dikkat çekilmektedir?

1. Hiç günah işlemezler.
2. Allah'ın emirlerini yerine getirirler.
3. Çok hızlı hareket edebilirler.
4. Erkeklik ve dişilikleri yoktur.

8. Soru

Her çağda insanlar, cinlerle bağlantı kurmak istemişlerdir. Bunun için ruh çağırma, fal, büyü ve sihir gibi işlemlere başvurmuşlardır.

İnsanların cinlerle bağlantı kurmak istemelerinin en önde gelen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

1. Zengin olmak.
2. Gelecekten haber almak.
3. Ölümsüz olmak.
4. Onları yönetmek.

9. Soru

Allah Hz. Âdemi yaratınca meleklere ve şeytana Hz. Âdeme secde etmelerini istemiştir.

Şeytanın ve meleklerin bu emir karşısında tutumu ne olmuştur?

1. Melekler ve şeytan hemen secde etmişlerdir.
2. Şeytan secde etmiş; ancak Melekler kabul etmemiştir.
3. Melekler ve şeytan bu emre karşı çıkmışlardır.
4. Melekler secde etmişler; ancak şeytan kabul etmemiştir.

10. Soru

Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. (En’am Suresi, 160. Ayet)

Ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

1. Allah’ın kullarına karşı merhametli olduğu
2. Allah’ın yapılan iyiliklerin karşılığını daha fazlasıyla vereceği
3. Kötülük yapanların karşılıklarını tam olarak göreceği
4. Allah’ın yapılan kötülüklere az ceza vereceği

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Melek ve Ahiret İnancı 2. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza ve etkinliklerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu