7. Sınıf Çevrimiçi Test

Melek ve Ahiret İnancı 2. Deneme Sınavı


Melek ve Ahiret İnancı 2. Deneme Sınavı:

Melek ve Ahiret İnancı ünitemiz ile ilgili hazırlanan bu deneme sınavında sizlere 10 adet soru verilmiştir. Verilen sorular özenle ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak çözün ve sonuçları arkadaşlarınız ile paylaşın! Eksik olduğunuz noktalar olduğunu düşünürseniz sitemizde bu ünite ile ilgili yer alan etkinliklere ve özetlere bakabilirsiniz.

Melek ve Ahiret İnancı 2. Deneme Sınavı

1. Soru

Aşağıdakilerin hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?

1. İslam’ın beş esasından birini benimsemek
2. Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak
3. İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak
4. Eylemlerinin hesabını vereceğini kabul etmek

2. Soru

“Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.” (Câsiye Suresi, 21 ve 22. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

1. Kimseye zerre kadar haksızlık edilmemektedir.
2. İyi ile kötü eyleme verilecek karşılık bir değildir.
3. Küçük büyük her eylemin karşılığı verilmektedir.
4. Allah helal yoldan kazananlardan razı olmaktadır.

3. Soru

Allah’a ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda, insanlar,

I. Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.

II. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.

III. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.

Yargılarından hangileri doğru değildir?

1. Yalnız I
2. Yalnız III
3. I ve II
4. II ve III

4. Soru

“Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.” (Fussilet Suresi, 46. ayet)

Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgilidir?

1. Tevhid
2. Merhamet
3. İlim
4. Adalet

5. Soru

“Allah katında İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi.” (Al-i İmran suresi, 59. ayet)

Bu ayette İsa peygamber Âdem peygambere hangi yönüyle benzetilmiştir?

1. Topraktan yaratılması
2. Babasının olmaması
3. Peygamber olması
4. İbadetle yükümlü olması

6. Soru

“Dedi ki ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni mübarek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı emretti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.” (Meryem suresi, 30 - 32. ayetler)

Bu ayetlerden Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. İnsanları inanmaya zorlamıştır.
2. Allah’ın kulu ve peygamberidir.
3. İbadet etmekle yükümlüdür.
4. Annesine saygı duymaktadır.

7. Soru

O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. (Tahrim Suresi, 6. Ayet)

Yukarıdaki verilen ayette meleklerin hangi özelliğine dikkat çekilmektedir?

1. Erkeklik ve dişilikleri yoktur.
2. Çok hızlı hareket edebilirler.
3. Hiç günah işlemezler.
4. Allah'ın emirlerini yerine getirirler.

8. Soru

Her çağda insanlar, cinlerle bağlantı kurmak istemişlerdir. Bunun için ruh çağırma, fal, büyü ve sihir gibi işlemlere başvurmuşlardır.

İnsanların cinlerle bağlantı kurmak istemelerinin en önde gelen nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

1. Ölümsüz olmak.
2. Zengin olmak.
3. Onları yönetmek.
4. Gelecekten haber almak.

9. Soru

Allah Hz. Âdemi yaratınca meleklere ve şeytana Hz. Âdeme secde etmelerini istemiştir.

Şeytanın ve meleklerin bu emir karşısında tutumu ne olmuştur?

1. Melekler ve şeytan bu emre karşı çıkmışlardır.
2. Şeytan secde etmiş; ancak Melekler kabul etmemiştir.
3. Melekler ve şeytan hemen secde etmişlerdir.
4. Melekler secde etmişler; ancak şeytan kabul etmemiştir.

10. Soru

Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. (En’am Suresi, 160. Ayet)

Ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

1. Allah’ın yapılan iyiliklerin karşılığını daha fazlasıyla vereceği
2. Allah’ın yapılan kötülüklere az ceza vereceği
3. Allah’ın kullarına karşı merhametli olduğu
4. Kötülük yapanların karşılıklarını tam olarak göreceği

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Melek ve Ahiret İnancı 2. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza ve etkinliklerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu