7. Sınıf Çevrimiçi Test

Melek ve Ahiret İnancı 1. Deneme Sınavı


Melek ve Ahiret İnancı 1. Deneme Sınavı:

Melek ve Ahiret İnancı ünitemiz ile ilgili hazırlanan bu deneme sınavında sizlere 10 adet soru verilmiştir. Verilen sorular özenle ve kazanımlara uygun olarak hazırlanmıştır. Soruları dikkatlice okuyarak çözün ve sonuçları arkadaşlarınız ile paylaşın! Eksik olduğunuz noktalar olduğunu düşünürseniz sitemizde bu ünite ile ilgili yer alan etkinliklere ve özetlere bakabilirsiniz.

Melek ve Ahiret İnancı 1. Deneme Sınavı

1. Soru

Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı yararlar­dan biri değildir?

1. Kötülük yapmadan alıkoyması
2. İyilik yapmaya özendirmesi
3. Bencil duygularını kırması
4. İnsanı boş yere korkutması

2. Soru

İslam’ın ahiret inancıyla ilgili aşa­ğıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya kıyamet denir.
2. Mizan, amellerin ölçülmesiyle ilgili bir terimdir.
3. İnsana hayat veren ruh öldükten sonra başka bir varlığa geçer.
4. Ölümden sonra tekrar dirilmeye ba’s denir.

3. Soru

İslam inancına göre ölümle başla­yıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir?

1. Kabir Hayatı
2. Ecel
3. Mahşer
4. Ahiret

4. Soru

“Onlar Allah’ın kendilerine em­rettiği şeylere asla isyan etmezler; ne emredilirse onu hemen yaparlar.” (Tahrim/6)

Verilen ayette sözü edilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

1. Cinler
2. Melekler
3. İnsanlar
4. Şeytan

5. Soru

Aşağıdakilerden hangisi rüzgâr, yağmur gibi doğa olaylarını dü­zenlemekle görevli olan melektir?

1. Azrail
2. Mikâil
3. İsrafil
4. Cebrail

6. Soru

İslam inancına göre dünya hayatı­nı sona erdirecek olan, tüm canlıların öldüğü ve evrenin düzeninin bozula­cağı büyük olaya ne denir?

1. Kıyamet
2. Mahşer
3. Sırat
4. Mizan

7. Soru

“Sizi sürekli gözetleyen ve Allah katında çok değerli olan yazıcılar vardır; yaptığınız her şeyi onlar bilir. ” (İnfitar/10-11)

Bu ayette sözü edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

1. Azrail
2. Mikail
3. Münker ve Nekir
4. Kiramen Kâtibin

8. Soru

Şeytan hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

1. Şeytan Allah’a isyan etmiş bir varlıktır.
2. Şeytan insanlara zorla günah işletebilir.
3. Şeytan insanları doğru yoldan saptırmak ister.
4. Şeytan kendini insandan daha üstün görmüştür.

9. Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangi­si yanlıştır?

1. İnsan topraktan, cinler ateşten, melekler nurdan yaratılmıştır.
2. İslam’ın ilkelerine, Kur’an’a, akla ve bilime aykırı, doğru ve gerçek olmayan inançlara batıl inanç denir.
3. Hayatın bitip dünyadan ayrılma vaktine ise mahşer denir.
4. Her insan yaptığı kötülükten, işlediği günahtan kendisi sorumludur.

10. Soru

Kıyametten sonra insanların yap­tığı iyilik ve kötülüklerin tartılacağı teraziye ne ad verilir?

1. Mizan
2. Mahşer
3. Haşr
4. Bas

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Melek ve Ahiret İnancı 1. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza ve etkinliklerimize buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu