8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 6. Deneme Sınavı


Kader İnancı 6. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 6. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Kader İnancı 6. Deneme Sınavı

1. Soru

1 trilyon tonluk ağırlığa sahip olduğu tahmin edilen buzdağının kopmasının ardından Alman basını bu gelişmenin dünyaya etkisini gözler önüne serdi. Al­manya’nın çok satan gazetelerinden Bild, bir harita hazırlayarak küresel ısınma sonucu deniz seviyesi yükselince etkilenecek ülke ve şehirleri gösterdi. Ha­ritaya göre Almanya’nın kuzeyindeki Hamburg ve hatta Berlin’in bir kısmıyla birlikte İsveç’in başkenti Stockholm ile Amsterdam’ın da sular altında kalması bekleniyor.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıda verilen pa­ragrafı desteklemektedir?

1. “Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet.)
2. “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte) dir… Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 5-8. ayetler.)
3. “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz...” (Mü’minûn suresi, 18. ayet)
4. “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)

2. Soru

Kader, Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle başlangıçtan sona kadar evrende olacak her şeyi bilmesi ve takdir etmesidir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi “kader” kavramıyla ilişkilendirilemez?

1. “... (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.” (En’âm Suresi, 2. ayet)
2. “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Enbiya suresi, 33. ayet)
3. “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân suresi, 7-8. ayetler)
4. “Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler.” (Mü’min suresi, 3. ayet)

3. Soru

Baharda açan bir yaprak sonbaharda sararır ve topra­ğa düşer. Hayvanlar içerisinde en uzun yaşayan kap­lumbağalar bile en nihayetinde bir gün yaşamlarının sonuna ulaşırlar. Bir bebek doğar, çocuk olur, genç olur, derken yaşlılık gelir ve ömrü bir gün son bulur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

1. Dünya hayatı bir eğlenceden ibarettir.
2. Evrendeki hiçbir varlık sonsuz değildir.
3. Sonsuz hayat ahiret yaşamındadır.
4. İnsan, dünya ve ahiret arasında denge kurmalıdır.

4. Soru

Özgürlük; hiç bir şeye bağlı olmama, bütün diğer et­kenlerden bağımsız olma, engellenmeme, zorlanma­ma haline denir. Yani özgür kişi kendi seçimlerini ken­di iradesi ile yapabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın özgür olarak tercih ettiği davranışlar arasında yer al­maz?

1. İnsanlara fayda sağlayacak işler yapmak
2. Düzenli olarak Allah’a ibadet etmek
3. Üniversiteden iyi bir dereceyle mezun olmak
4. Siyah saçlı olarak doğmak

5. Soru

Allah, Kur’an-ı Kerim’de insanlar için iyi ve kötü olmak üzere iki yol yarattığını ve dileyenin seçiminde ser­best olduğunu belirtmektedir. Ancak herkes yapacağı bu seçimle birlikte aynı zamanda sorumlu olmakta ve yaptıklarının hesabını vermek zorunda kalacaktır.

Metinde, insanın sahip olduğu belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

1. Takdire boyun eğme
2. İrade
3. Çalışma ve üretme
4. Tevekkül etme

6. Soru

Rızkı veren Allah’tır ama insan bu rızkı aramakla so­rumludur. “Allah’ın rızkı geniştir.” anlayışıyla rızık ara­maktan vazgeçen kişi doğru davranmış olmaz.

Rızıkla ilgili bu bilgiler doğrultusunda,

I. “İşim zor ama ne yapalım bizim de rızkımız bura­dan çıkıyor.”

II. “Elimden bir şey gelmez.”

III. “Bu zor günler de geçecek, biz işimize bakalım.”

İfadelerinden hangileri doğru rızık anlayışına uy­gun değildir?

1. I ve II
2. Yalnız I
3. II ve III
4. Yalnız II

7. Soru

“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirin­den ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)

Verilen ayet doğrultusunda,

I. İslam dini insanları seçimlerinde özgür bırakmıştır.

II. İnsanlar herhangi bir dine mensup olmaya zorla­namaz.

III. İnsan, uymaya mecbur olduğu ilahi yasaları kendi iradesiyle belirleyebilir.

Yargılarından hangisine ulaşılamaz?

1. II ve III
2. Yalnız III
3. Yalnız I
4. I ve III

8. Soru

İslam dini, söz ve davranışlardan sorumlu tutulmayı, kulun aklı ve özgür iradesine bağlı kılmıştır. Akıl ve ira­de sahibi olmayan diğer canlılar ise, yaptıkları davra­nışlardan haliyle sorumlu tutulmazlar. Yüce Allah, her kulun, sorumluluğunu gücüyle sınırlı tutmuştur. Yani her kulun sırtına, kaldıracağı kadar yük yüklemiştir, fazlasını değil.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre söz ve davranışlarından sorumlu tutulmaz?

1. Bilincini kaybederek makineye bağlı yaşayan kimse
2. Trafik kazasında görme yeteneğini kaybeden Ahmet
3. Ergenlik çağını geçmiş olan genç
4. Altmış yaşında ve yürümekte güçlük çeken yaşlı kişi

9. Soru

Hz. Muhammed (s.a.v.) hicret yoluna çıkarken gerekli tedbirleri almayı asla ihmal etmemiştir. Medine’yi kuşat­maya gelen müşriklere karşı şehri korumak için hendek­ler kazdırarak tedbirli davranmıştır.

Hz. Peygamberin bu tutumu aşağıdaki hangi kav­ramın kapsamında değerlendirilir?

1. Tevekkül
2. Sorumluluk
3. Başarı
4. İrade

10. Soru

Kerim bey, kızını yeni bir okula göndermek istemiş, ancak okul tercih etme aşamasına geldiğinde kararsız kalmıştı. Gerekli araştırmaları yapıyor, kızı için iyi bir okul bulabilmek için çaba sarf ediyordu. Kızının ge­leceğini etkileyecek böyle bir kararı almakta ve son kararını vermekte zorlansa da kızı için iyi olduğunu düşündüğü bir okul bulduktan sonra ise hayırlısı olsun dedi.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen paragraf ile örtüşür?

1. “Ona iki yolu (iyiyi ve kötüyü) gösterdik.” (Beled suresi, 10. ayet)
2. “…İşte bu rabbim Allah’tır. Yalnız O’na tevekkül ettim ve ancak O’na yöneliyorum.” (Şura suresi, 10. ayet)
3. “…Kim Allah’a hakkıyla kulluk ederse onun mükâfatı Rabbi katındadır. Öyleleri için ne bir korku vardır, ne de üzüntü çekerler.” (Bakara suresi, 112. ayet)
4. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 6. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu