8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 5. Deneme Sınavı


Kader İnancı 5. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 5. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Kader İnancı 5. Deneme Sınavı

1. Soru

“Kaza” kelimesi sözlükte; “bir şeyi sonuna getirerek hükme bağlamak”, yani onun sözle veya hareketle tamamlanması, diğer bir ifadeyle “fiillerin zamanında gerçekleşmesidir”.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi kaza kapsamında değerlendirilemez?

1. Ehliyet sınavını başarıyla geçtim ve ehliyetimi aldım.
2. Biriktirdiğim parayla istediğim arabayı satın aldım.
3. Bu yıl yeni aldığım arabamla tatile gitmeyi planlıyorum.
4. Geçen yılki tatilim yaşadığım üzücü olaylardan dolayı çok kötü geçti.

2. Soru

İslam çalışkanlığı över, insanın gayret etmeden istek­lerine ulaşmasının mümkün olamayacağını ifade eder. Başarılı olmak ancak düzenli çalışmakla mümkündür. Hz. Peygamber, bir defasında çalışmaktan elleri nasır bağlamış bir sahabenin elini kaldırarak “Cennetlik bir el görmek isteyen varsa şu ele baksın.” buyurmuştur.

Metinde teşvik edilen davranışlar arasında aşağı­dakilerden hangisi yer almaz?

1. Kazancı helal yollardan elde etmek
2. İsteklere gayret ederek ulaşmak
3. Başarıya, emek harcayarak ulaşmak
4. Gece gündüz aralıksız çalışmak

3. Soru

“Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik, yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait olma­yanlar için gerekli geçim vasıtaları yarattık. Her şeyin hazineleri yalnız bizim yanımızdadır. Biz onu ancak belli ölçüyle indiririz.” (Hicr suresi, 19-21. ayetler)

Verilen ayetlerde vurgulanan kavramlar aşağıda­kilerden hangileridir?

1. Emek ve rızık
2. Kaza ve kader
3. Rızık ve kader
4. Tevekkül ve kader

4. Soru

“Çocuklar, insan başarılı olmak istiyorsa düzenli ola­rak çok çalışmalı, emek harcamalı, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmelidir. Çalışıp, çaba har­camadan başarı elde edilemez.” diyen bir öğretmen aşağıdaki ayetlerden hangisini buna örnek olarak gösterebilir?

1. “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.” (Câsiye suresi, 22. ayet)
2. “... Yeryüzünde gezin, dolaşın; Allah’ın ayetlerini yalanlayanların durumunu görün.” (Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)
3. “Yeryüzüne bakmazlar mı orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.” ( Şuara suresi, 7 ayet)
4. “Allah’ın sana verdiğinden ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et…” (Kasas suresi, 77. ayet)

5. Soru

İnsanın kendi gücünün yetmediği, seçim yapabilme yetkisi olmayan bazı konular vardır. Bunlar doğrudan doğruya Allah’ın külli iradesiyle (sonsuz gücüyle) ve yaratması sonucunda meydana gelir.

Bu konular arasında,

I. Cinsiyetimizin ne olacağı,

II. Mesleğimiz,

III. Anne babamızın kim olacağı,

hangilerinin yer aldığı söylenebilir?

1. I ve II
2. I ve III
3. II ve III
4. I, II ve III

6. Soru

Allah Rasûlü ne sadece dünya için, ne de yalnız ahiret için çalışmayı yeterli görürdü. O, ancak hem dünya hem de ahiret için çalışmayı tavsiye eder, bunlardan birini ih­mal ederek yaşayanları ve başkalarına yük olanları hoş karşılamazdı.

Paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olarak verilmiştir?

1. İnsanın yaratılma amacı nedir?
2. İnsan ahiret hayatına nasıl hazırlanmalıdır?
3. Dünya ahiret dengesi nasıl sağlanmalıdır?
4. Dünya hayatı sonsuz mudur?

7. Soru

Hafızlık belgesini alan Elif, babasıyla camileri gezme­ye gider. Eyüp Sultan camisini ziyaret ettikleri sırada türbenin önünde para ve yiyecek isteyen genç insan­ların olduğunu görür ve şaşırır. Babasına dönerek, bunlar “……………………………………..” ayetini hiç duymadılar mı? diye sorar.

Elif babasına aşağıdaki ayetlerden hangisini oku­muştur?

1. Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas suresi, 77. ayet)
2. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
3. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
4. “Dinde zorlama yoktur…” (Bakara suresi, 256. ayet)

8. Soru

Ailenin (I)en büyük çocuğu olarak (II)Ankara’da dünyaya geldim. (III)Doğuştan gelen bir hastalık nedeniyle yürüme yeteneğimi kaybettim. Başlangıçta hayat benim için çok zordu, (IV)hiçbir şey beni mutlu etmiyordu. Bir gün annem, benimle benzer rahatsızlık yaşayan bir arkadaş grubuyla tanışmamı sağladı. İşte hayatım o günden sonra çok değişti.

Numaralanmış örneklerden hangisinin, insanın iradesiyle ilişkili olduğu söylenebilir?

1. I
2. II
3. III
4. IV

9. Soru

“Sizden biri bir kötülük gördüğünde gücü yetiyorsa onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse diliyle dü­zeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir.” (Müslim)

Verilen bu hadise göre,

I. İnsan çevresinde olanlara karşı sorumluluk sahibidir.

II. Çevremizdeki olaylara karşı gücümüz hangi duru­ma yetiyorsa onunla düzeltmeye çalışmalıyız.

III. Hiç kimse başkasının yaptıklarından sorumlu de­ğildir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. Yalnız I
2. I ve II
3. I ve III
4. II ve III

10. Soru

Peygamber Efendimiz Mekke’de çeşitli eziyete ma­ruz kaldığı günlerde; Hicret sırasında, Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarında, her an ve her yerde Allah’a büyük bir teslimiyet ve güven içerisinde yaşamıştır. Amcası Ebu Talib, Mekkelilerin baskıları sonucunda Hz. Peygamber’e gelip: “Sevgili yeğenim! Bu işten vazgeç!” dediği zaman da Hz. Peygamber ona cevap olarak: “Allah beni tek başıma bırakmayacak.” demiş­tir.”

Verilen paragrafta Hz. Peygamberin tavrıyla ilgili olarak,

I. Allah’a sonsuz bir tevekkül içerisindedir.

II. Her ne koşulda olursa olsun Allah’ın yardımının geleceğinden emindir.

III. Sabır, kararlılık ve Allah’a güven içerisinde olayla­ra yaklaşmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve II
2. I ve III
3. II ve III
4. I, II ve III

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 5. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Kader İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu