8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 4. Deneme Sınavı


Kader İnancı 4. Deneme Sınavı

8. Sınıf LGS’ye hazırlanan öğrencilerimiz için oluşturulmuş bu testte 10 soru bulunmaktadır. Soruları dikkatlice çözerek güzel bir sonuç almaya çalışın. Eksikleriniz olduğunu düşünüyorsanız bu ünitemizle ilgili hazırlanan test ve etkinliklere sitemizden ulaşabilirsiniz.


Kader İnancı 4. Deneme Sınavı

1. Soru

İrade, içimizden dışa çevrilen itici kuvvetlerle frenleyici kuvvetler arasında şuurlu bir denkleşme olarak tanım­lanmaktadır. Bu manada duygular itici kuvveti hareke­te geçirir, emirler ve baskılar frenleyici kuvveti idare ederler. Böylece bu iki zıt kuvvetin ortasında hareket­lerimiz şekillenir. Özgürlük ise insanın kendi iradesini istediği gibi kullanabilme yeteneğidir.

Bu metnin ana fikrini ifade eden ayet aşağıdakiler­den hangisidir?

1. “De ki; herkes kendine uygun yolda hareket eder. Rabbimiz, kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir” (İsrâ suresi, 84. ayet)
2. “İşte bunlar Allah’ın, sana hak olarak okuduğumuz ayetlerdir. Allah, âlemlere hiç zulüm etmek istemez.” (Âl-i İmrân suresi, 176. ayet)
3. “Hayrı ve şerri ve bu ikisinin hallerini öğretip bunlardan birini yapabilmesi için, insana seçme hakkı (irade) verene yemin olsun ki...” (Şems suresi, 8. ayet)
4. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet.)

2. Soru

Gözcü arılar yeni kovanlarını kuracakları ağaç gövde­lerini araştırırken gelişigüzel incelemeler yapmazlar. Koloni için yer arayan, adeta yerleşim planı yapan çok sayıda gözcü arı çeşitli hesaplamalar yaparak yeni kovan yerinin uygunluğu konusunda ortak bir fik­re varırlar. Daha sonra yine birlikte hareket eder ve koloninin bulunduğu ağaca geri dönerek koloniyi yeni yerleşim bölgesine taşırlar.

Parça aşağıdaki evrensel yasalardan hangisiyle ilişkilidir?

1. Fiziksel Yasalar
2. Biyolojik Yasalar
3. Kimyasal Yasalar
4. Toplumsal Yasalar

3. Soru

Anne babası Türk olan Kerem 1992 yılında Almanya’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise eğitimini Almanya’da tamamlamıştır. Başarılı bir eğitim hayatı olan Kerem, üniversite eğitimini yıllardır hasretini çektiği vatanı olan Türkiye’de yapmak istemektedir. Bu nedenle Türkiye’ye gelerek üniversite sınavlarına girmiş ve en iyi üniversitelerden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’ni kazanmıştır.

Kerem’in otobiyografisinde altı çizili ifadelerden hangileri kendi iradesi ile yaptığı işlere örnek oluş­turur?

1. Anne babasının Türk olması – Almanya’da dünyaya gelmesi
2. Almanya’da dünyaya gelmesi – Eğitimini Türkiye’de yapmak istemesi
3. Anne babasının Türk olması – Boğaziçi Üniversitesini kazanması
4. Eğitimini Türkiye’de yapmak istemesi - Boğaziçi Üniversitesini kazanması

4. Soru

Herhangi bir işi yapıp yapmamakta Allah insana irade yani seçme hakkı ve hürriyeti vermiştir. İnsan bu irade ile iyilik etmeyi seçer ve gücünü bunu yapmak için kullanırsa Allah iyiliği yaratır. Eğer insan kötülük yap­mayı seçer ve gücünü bunu yapmak için kullanırsa Al­lah kötülüğü yaratır. Görülüyor ki, insan neyi yapmak isterse Allah onu yaratır. Hayrı da şerri de buna göre yaratır.

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki hangi soruya cevap olarak verilmiştir?

1. Allah insanı niçin yaratmıştır?
2. “Hayır ve şer Allah’tandır.“ sözünün anlamı nedir?
3. İnsan iradesi sonsuz mudur?
4. Allah insanları kötü olarak mı yaratmıştır?

5. Soru

Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın irade sahibi olduğunu vurgulamaktadır?

1. “Hiç şüphesiz, Biz her şeyi kader ile yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet)
2. “Onların işlemiş oldukları herşey kitaplarda (yazılı) dır.” (Kamer suresi, 52. ayet)
3. “Küçük büyük herşey satır satır (yazılı)dır.” (Kamer suresi, 53. ayet)
4. “Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin.” (Kehf suresi, 29. ayet)

6. Soru

Beden vermiş, et kemikten

Bir kalp vermiş, gece gündüz çalışan

Bir ruh vermiş, düşündükçe gelişen

Daha neler vermiş, farkında mısın?

Cengiz Numanoğlu

Bu dizelerin yazılış amacı aşağıdakilerden hangi­sidir?

1. Her şeyin bir ölçü ve düzen içinde yaratıldığının insanlara hatırlatılması
2. Evrendeki fiziksel yasaların önemi
3. Kaza ve kader kavramlarının yaşamımızdaki önemi
4. Daima Allah’ı anmak gerektiği

7. Soru

Tüm canlılarda olduğu gibi insanların ömrü de sınırlı­dır. İnsanların yaşam süresi sınırsız değildir. Allah’ın yarattığı evrendeki güneşin, ayın ve yıldızların da belli bir vakti vardır. Bu vakit geldiğinde dünya hayatı son bulacaktır.

Verilen paragraf aşağıdaki yasalardan hangileriyle ilişkilidir?

1. Fiziksel yasa
2. Biyolojik yasa
3. Biyolojik ve Fiziksel yasa
4. Biyolojik ve Toplumsal yasa

8. Soru

I. Suyun kaldırma kuvveti sayesinde gemiler deniz­lere ve okyanuslara açılarak insanlara fayda sağ­lar.

II. Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan me­safeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, mükemmel bir düzende gerçekleşir.

III. Allah kuşlara uçabilmek için kanat, balıklara solu­num için solungaç vermiştir.

IV. İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, sin­dirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması ge­rekir.

Numaralandırılmış ifadelerden hangileri fiziksel yasaya örnek oluşturur?

1. Yanız I
2. I ve II
3. II ve IV
4. III ve IV

9. Soru

Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Akşama erdin mi, sabahı bekleme, sabaha erdin mi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap hayatta iken de ölüm için hazırlık yap” (Buhârî)

Verilen hadis aşağıdaki ayetlerden daha çok han­gisiyle örtüşmektedir?

1. “Eğer doğru söyleyenler iseniz, “bu tehdit ne zaman gerçekleşecek” diyorlar.” (Sebe suresi, 29. ayet)
2. “... (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hâlâ şüphe ediyorsunuz.” (En’âm suresi, 2. ayet)
3. “Herhangi birinize ölüm gelip de, “Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam!” demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın.” (Münâfikûn suresi, 10.ayet)
4. “Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu geciktiremez de.” (Mü’minûn suresi, 43. ayet)

10. Soru

İnsan yaratılmış diğer varlıklardan farklı olarak eylem­lerini kendi istek ve arzularına göre gerçekleştirir.

Buna göre,

I. İnsan, davranışlarında özgür bir varlıktır.

II. İnsan, baskı altında kalmadan kararlarını kendisi alabilir.

III. İnsan, irade sahibidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve II
2. I ve III
3. II ve III
4. I, II ve III

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 4. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Kader İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu