8. Sınıf Çevrimiçi Test

Kader İnancı 12. Deneme Sınavı


Kader İnancı 12. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 12. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Kader İnancı 12. Deneme Sınavı

1. Soru

Kulun, yapmış olduğu özgür seçimi sonucunda iyi tercihlerinin karşılığı sevap, kötü tercihlerinin karşılı­ğı günahtır. Yani kul ister, onu Yüce Allah yaratır ve bundan kul sorumlu olur. Burada Yüce Allah’ın iradesi kulu takip eder. Kul dünyada imtihan âleminde olduğu için tercihlerinden sorumludur.

Verilen paragraf aşağıdaki ayetlerden hangisiyle örtüşür?

1. “…Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez…” Allah adalet sahibidir ve kullarına asla zulmetmez.” (İsra suresi, 15. ayet)
2. “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma…” (Kasas suresi, 77. ayet)
3. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)
4. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)

2. Soru

Kâinatın altı devrede yaratılışından insanın ana rah­minde dokuz ayda yaradılışına kadar, her hâdise kaderi gösteriyor!.. Güneş sisteminden atom sistem­lerine kadar her hikmetli tanzim, kaderi ilan ediyor!.. Elementlerin sayıları ve özellikleri, kaderi haber veri­yor!.. Bitkilerin ve hayvanların cinslere, türlere ayrılmış olması, her türe farklı kabiliyetler takılması, hep kaderi bildiriyor!

Parçada vurgulanmak istenen konu aşağıdakiler­den hangisidir?

1. Kader ve kazanın birbirini tamamlayan bir bütün olduğu
2. İnsanın, kaderinden hiçbir şekilde kaçamayacağı
3. İnsanın, iradesiyle kaderini şekillendirdiği
4. Yaratılmış olan her şeyin bir kadere bağlı olduğu

3. Soru

Zehra: Üniversitede öğrenciyim, okulda başarılı ol­mak için çok çalışıyorum, elimden gelen ça­bayı sarf ediyorum.

Ali: Mademki rızık Allah’tan geliyor, o halde bekle­mek gerekir.

Elif: Doğum günleri için yaptığım kurabiyeleri inter­net ortamında satarak aile ekonomimize katkı sağlıyorum.

Yukarıda verilen kişilerden hangilerinin söylemi İslam dinindeki emek anlayışına uygundur?

1. Zehra ve Ali’nin
2. Ali ve Elif’in
3. Zehra ve Elif’in
4. Yalnız Zehra’nın

4. Soru

İslam dini hakkında yeterli bilgiye ulaşmış, aklı başın­da ve ergenlik çağına ermiş olan kişiler İslam dininden sorumludurlar. Onun dışında akli dengesi yerinde ol­mayan ve yaşı küçük olan kişilerin sorumlu olmaları beklenemez. Çünkü İslam dini anlamaya dayalı bir dindir. Bunun dışında, özellikle oruç, zekât, hac gibi ibadetlerde, sağlık, maddi durum, hür olma gibi du­rumlar sorumluluk şartı olarak belirlenmiştir. Ve insan­lara bu konularda çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır.

Verilen paragraf doğrultusunda,

I. Allah, insanlara kaldıramayacakları yükü yükleme­miştir.

II. Allah, insanlara ibadetleri yapma konusunda çeşit­li kolaylıklar sağlamıştır.

III. İslam dininde insanlar koşulsuz olarak her ibadeti yapmak zorundadır.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

1. I ve II
2. I ve III
3. I, II ve III
4. II ve III

5. Soru

Biyomimetik alanında çalışmalar yapan araştırmacılar tırtıl ve ipek böceğinin özelliklerine benzer yapıda, yu­muşak hareketler yapabilen robotlar üretmeye çalış­maktadırlar. Biyoloji profesörü Barry Trimmer tırtıllarda yapılan incelemelerin bu alanda kendilerine yol gös­tereceğini belirtmiştir. Bir nörobiyolog olan Trimmer bu canlıların beyinlerini kullanarak sıvı hareketini nasıl kontrol ettiklerini ve böylece hiç eklem olmadan nasıl rahatça hareket edebildiklerini daha iyi anlayabilmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Verilen paragraf doğrultusunda,

I. Evrende yaratılan canlılar teknolojik gelişmelere ışık tutmaktadır.

II. Allah, her canlıyı belli bir amaç doğrultusunda ya­ratmıştır.

III. Bilimsel araştırmaların tamamı doğayı tanımaya yöneliktir.

Yargılarından hangilerine doğrudan ulaşılabilir?

1. Yalnız I
2. Yalnız III
3. I ve II
4. II ve III

6. Soru

Seçmenin olmadığı yerde iradeden, iradenin olma­dığı yerde dinden söz etmek abestir. Allah iradesiz varlıkların davranışlarından hesap sormazken, iradeli varlıkları, davranışlarından dolayı hesaba çekeceği­ni vahiyleri ve peygamberleri aracılığıyla bildirmiştir. O’nun sorumlu tuttuğu iradeli varlıklar kendilerini ira­desiz varlıklarla kıyaslarlarsa, bu onları Allah nezdin­de sorumluluktan kurtaramaz. Yalnızca sorumsuzca bir davranış sergilemiş olurlar. Sorumlu bir varlığın sorumsuzca davranışı kendi tercihi olmakla birlikte bu tercihinin de bir bedeli vardır.

Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisi­nin cevabı olarak verilmiştir?

1. İrade sahibi olmak insana neler kazandırır?
2. İnsanın dünyaya gönderilme amacı nedir?
3. İrade ve sorumluluk arasında nasıl bir ilişki vardır?
4. İrade sahibi olarak yaratılan varlıklar kimlerdir?

7. Soru

Bir boks maçı sonrası kazanan boksör basın toplantı­sında şunları söylüyordu: “Maçtan önce günlerce da­yanıklılık ve teknik kazandıracak çalışmalar yaptım. Maç öncesinde soyunma odasında kendi kendime dedim ki: ‘Allahım! İşte ben elimden gelen çabayı gös­terdim. Bundan sonrası sana kaldı. Bana kazanmam için gereken gücü ver!’ İşte bu şekilde maça çıktım.”

Boksörün basın açıklamasında söyledikleri aşağı­daki hangi konuda doğru inanca sahip olduğunu göstermektedir?

1. Tevekkül
2. Ecel
3. Ömür
4. Rızık

8. Soru

Gelgit olayı ilk ve ikinci dördün evrelerinde en düşük, yeni ay ve dolunay evrelerinde en büyük değeri alır. Bir yerde sular kabarırken Ay, o yer için gökyüzünün en yüksek noktasındadır. Herhangi bir yerde gelgit olayı her gün aynı saatte olmaz. Bir önceki günden 50 dakika daha geç oluşur.

Verilen örnek aşağıdaki yasalardan hangisiyle iliş­kilidir?

1. Küresel
2. Biyolojik
3. Toplumsal
4. Fiziksel

9. Soru

I. “Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek yok­tur. (Ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır. ...” (Ali İmran suresi, 145. ayet)

II. “Ey Rasülüm sen de ki: İster inansınlar isterlerse inanmasınlar.” (İsra suresi, 107. ayet)

III. “Orada hem sizin için, hem de sizin rızıklarını ve­remediğiniz kimseler için geçim yollarını yarattık.” (Hicr suresi, 20. ayet)

Ayetlerden hangisi insanın irade sahibi ve seçim­lerinde özgür olduğunu belirtmemektedir?

1. Yalnız I
2. Yalnız III
3. II ve III
4. I ve III

10. Soru

Bir insan günlerce komada kalabilir, yeniden yaşama dönmesi imkânsız gibi görünebilir. Fakat aynı insanın, beklenenin aksine, tekrar eski sağlığına kavuşma­sı, onun “kaderini yendiği” ya da doktorların onun “kaderini değiştirdiği” anlamına gelmez. Çünkü bu sonuç, onu hazırlayan nedenlere uygun meydana gelmiş ve bu neden-sonuç ilişkisini yaratan da yine Allah’tır. Hastalanması ve iyileşmesi ile ilgili yasalar da Allah katında yazılıp tespit edilmiştir.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulan­maktadır?

1. Ömür ve ecel belli sebeplere bağlı olarak değişebilir.
2. Allah her insanı aynı fıtratta yaratmıştır.
3. Kaderle ilgili yanlış inanışlara sahip olmak kişiyi dinden uzaklaştırır.
4. İnsan, Allah tarafından belirlenmiş kadere uygun şekilde yaşar.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Kader İnancı 12. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu