7. Sınıf Çevrimiçi Test

Hac ve Kurban 5. Deneme Sınavı


Hac ve Kurban 5. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 5. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Hac ve Kurban 5. Deneme Sınavı

1. Soru

“Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir.” (Bakara suresi, 158. ayet)

Bu ayetteki altı çizili yerler ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?

1. Sa’y
2. Vakfe
3. Tavaf
4. İhram

2. Soru

I. Mikat sınırında ihrama girilir ve arefe günü Arafat’a çıkılır.

II. Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş toplanır.

III. Ziyaret tavafından sonra say ibadeti yerine getirilir.

IV. Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.

Hac ibadetini doğru sıralamak için numaralanmış bilgilerin hangileri yer değiştirmelidir?

1. II ve III.
2. III ve IV.
3. I ve IV.
4. I ve II.

3. Soru

“Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır.” (Hac suresi, 37. ayet)

Bu ayette kurban ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

1. Etin tamamının dağıtılması gerektiği
2. Özel yerlerde kesilmesi gerektiği
3. Kurbanlığın özenle seçilmesi gerektiği
4. Yalnızca Allah rızası için kesilmesi gerektiği

4. Soru

“De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.” (En’am suresi, 162. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

1. İnsan her zaman Allah’ın rızasını gözetmelidir.
2. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a şükredilmelidir.
3. İbadetler düzenli olarak yerine getirilmelidir.
4. Bu dünyada ahiret için hazırlık yapılmalıdır.

5. Soru

“Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resul, bir nebi idi. Ailesine namaz ve zekâtı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.” (Meryem suresi, 54 ve 55. ayetler)

Buna göre Hz. İsmail ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

1. Allah’ın kendisinden razı olduğu bir kişidir.
2. Hz. İbrahim’in soyundan gelen bir peygamberdir.
3. Özü sözü bir olan güvenilir bir insandır.
4. Allah’ın mesajlarını bildirmekle görevlidir.

6. Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin toplumsal faydalarından biri değildir?

1. Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir.
2. Mükellef olanı sorumluluktan kurtarır.
3. Kalpleri birbirine ısındırır.
4. Birlik ve beraberliği arttırır.

7. Soru

………………. Kurbanı bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah’a söz verilen ve gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurbandır.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

1. Adak
2. Musahiplik
3. Şükür
4. Akika

8. Soru

Alevi- Bektaşiler, Kurban Bayramı başta olmak üzere, yılın belli mevsimlerinde çeşitli nedenlerle kurban keserler. Bunlardan biri Hakk’a yürüyen (ölen) kişinin affı için kestikleri kurbandır.

Bu kurbanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Ziyaret kurbanı
2. Musahiplik kurbanı
3. Şükür kurbanı
4. Dâr kurbanı

9. Soru

·         “Ramazanda yapılan bir umre, (sevap bakımından) hacca denktir.”

·         “Umre farz mı?” sorusuna Hz. Peygamber; “Hayır, fakat umre yapmanız, pek faziletlidir.”

Bu hadisler umrenin;

I. hükmü,

II. yapılışı,

III. önemi

Hususlarından hangileriyle ilgilidir?

1. II ve III.
2. Yalnız I.
3. Yalnız II.
4. I ve III.

10. Soru

Hz. Peygamber kurban kestikten sonra evden ayrılır.

Eve döndüğünde: “Ayşe, kurban etini ne yaptın?” diye sorar.

Hz. Ayşe: “Hepsini dağıttım bize sadece bu parça kaldı.” der.

Bunun üzerine Hz. Peygamber: “Desene bu parça dışında kurbanın hepsi bizim oldu.” buyurur.

Bu hadiste Hz. Muhammed (sav.) kurban ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir?

1. Başkalarıyla paylaşmanın önemine
2. Allah için kesilmesi gerektiğine
3. Kurbanlık hayvana nasıl davranılacağına
4. Kesenlerin de etinden yemesi gerektiğine

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Hac ve Kurban 5. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu