7. Sınıf Çevrimiçi Test

Hac ve Kurban 4. Deneme Sınavı


Hac ve Kurban 4. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 4. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Hac ve Kurban 4. Deneme Sınavı

1. Soru

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?

1. Kâbe’yi tavaf etmek.
2. Arafat’ta vakfe yapmak.
3. Safa ve Merve’de Sa’y yapmak.
4. Mik’at sınırlarında ihrama girmek.

2. Soru

Aşağıdaki kavram mekân eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. İhram - Mikat
2. Tavaf - Kâbe
3. Kurban kesme - Müzdelife
4. Mina - Şeytan taşlama

3. Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hac ve Umre ibadetlerinde ortak değildir?

1. Sa’y
2. Tavaf
3. İhram
4. Vakfe

4. Soru

Adak kurbanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Etinden adak sahibi de yer.
2. Adayan kişinin ailesi yiyemez.
3. Etin tamamı başkalarına dağıtılır.
4. Dileği yerine gelen kişi keser.

5. Soru

Mutlu eden bir haber alındığında; ev, araba gibi bir ihtiyaç karşılandığında Allah için kesilen kurbana …………….. denir.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi gelmelidir?

1. Adak kurbanı
2. Akika kurbanı
3. Musahiplik kurbanı
4. Şükür kurbanı

6. Soru

Hz. İbrahim, eşi ve oğlunu ıssız ve susuz bir yere yerleştirdikten sonra Allah’a şöyle dua etti: “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” (İbrâhîm suresi, 37. ayet)

Buna göre;

I. Bitki yetişmemesi

II. Yerleşim yeri olması

III. Su kuyusu bulunması

Durumlarından hangileri Hz. İsmail’le annesinin yerleştirildiği yerin özellikleridir?

1. Yalnız I.
2. I ve II.
3. Yalnız III.
4. II ve III.

7. Soru

Kâbe’yle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Allah temiz tutulmasını emretmiştir.
2. Güvenli bir toplanma yeridir.
3. Yeryüzündeki ilk mabettir.
4. Hz. İbrahim, tek başına yapmıştır.

8. Soru

Bayram ziyaretinde söz hac ibadetine gelir:

Emine Hanım: Kurban Bayram’ın mübarek olsun kızım!

Komşusu: Senin de mübarek olsun Emine teyzeciğim. Nasılsın?

Emine Hanım: İyileştim çok şükür.

Komşusu: Hastalık yüzünden hacca gidemedim diye üzülüyordun. Bak, bu sayede bayramı birlikte geçiriyoruz. İstersen bayramdan hemen sonra hacca gidebilir, Allah’ın emrini yerine getirebilirsin.

Bu metindeki yanlış bilgi hac ibadetinin hangi yönüyle ilgilidir?

1. Yasakları
2. Adabı
3. Mekânı
4. Zamanı

9. Soru

Bu ibadeti yapmak isteyen kişi, mikat yerinde ihrama girer ve Mescid-i Haram’a gelir. Burada Kâbe’yi tavaf eder ve Safa Tepesine gider. Safa ve Merve Tepeleri arasında sa’y edip ardından tıraş olarak ihramdan çıkar.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

1. Hac İbadeti
2. Umre İbadeti
3. Umre ve Hac Arasındaki Farklar
4. Hacla İlgili Kavramlar

10. Soru

Aşağıdaki kavramların hangisi haccın farzlarıyla ilgilidir?

1. Say
2. Tavaf
3. Zemzem
4. Şeytan taşlama

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Hac ve Kurban 4. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu