7. Sınıf Çevrimiçi Test

Hac ve Kurban 3. Deneme Sınavı


Hac ve Kurban 3. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 3. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Hac ve Kurban 3. Deneme Sınavı

1. Soru

İhrama giren kişi Kâbe’ye varıncaya kadar şu duayı dilinden düşürmez. “Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek!” Bu duanın anlamı şudur: “Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Allah’ım buyur! Hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

Peygamber Efendimizin öğrettiği bu duanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Telbiye
2. Tesbih
3. Tekbir
4. Tavaf

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getiren kişinin amaçlarından biri değildir?

1. Allah’ın rızasını kazanmak.
2. Allah’ın sevdiği kullar arasına girmek.
3. Zenginlik nimetine şükretmek.
4. Mekke’ye hicret etmek.

3. Soru

Aşağıdaki yargıların hangisi hac ibadetinin hükmüyle ilgilidir?

1. Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
2. Diğer varlıklara karşı duyarlılık kazandırır.
3. Farklı ırklardan milyonları bir araya getirir.
4. Tüm insanların eşit olduğunu hissettirir.

4. Soru

Umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

1. Mina’da şeytan taşlanmaktadır.
2. Sünnet ibadetlerden biridir.
3. Şartlarından biri vakfe yapmaktır.
4. Müzdelife’de kurban kesilmektedir.

5. Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk verdiğinden dolayı Allah’a şükretmek için kesilen kurbanın adıdır?

1. Adak
2. Şükür
3. Akika
4. Ziyaret

6. Soru

I. Kişiyi Allah’a yakınlaştırması

II. Birlik beraberliğe katkıda bulunması

III. İhtiyaç sahiplerine yardım edilmesini sağlaması

Numaralanmış durumlardan hangileri kurban ibadetinin faydalarındandır?

1. Yalnız III.
2. I, II ve III.
3. Yalnız II.
4. I ve II.

7. Soru

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. İsmail’in özelliklerinden bahsedilmez?

1. “(İsmail) Halkına namazı ve zekâtı emrederdi...” (Meryem suresi, 55. ayet)
2. “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.” (Enbiya suresi, 85. ayet)
3. “İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl’i de an. Onların her biri iyi kimselerdi.” (Sad suresi, 48. ayet)
4. “Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi...” (Meryem suresi, 54. ayet)

8. Soru

Hac ibadeti esnasında Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, oğluna su arayışı sembolik olarak canlandırılır. Bu amaçla Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kere gidip gelinir.

Bu tepeler arasında gidip gelmenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Tavaf
2. Sa’y
3. Şavt
4. Vakfe

9. Soru

I. İhrama girme

II. Arafat vakfesi

III. Şeytan taşlama

IV. Kurban kesme

V. Kâbe’yi tavaf

Numaralanmış görevlerden hangileri hac ibadetinin farzlarıdır?

1. I, II ve V.
2. I, III ve V.
3. III, IV ve V.
4. II, III ve IV.

10. Soru

Aşağıdakilerden hangisi hac ve umre ibadetlerinin ortak görevlerinden biri değildir?

1. Vakfe yapmak
2. İhrama girmek
3. Sa’y yapmak
4. Tavaf etmek

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Hac ve Kurban 3. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu