7. Sınıf Çevrimiçi Test

Hac ve Kurban 2. Deneme Sınavı


Hac ve Kurban 2. Deneme Sınavı

Bu ünitemizle ilgili hazırlanan 2. Deneme Sınavında soruları dikkatlice çözün ve eksik olduğunuz konular olduğunu düşünürseniz sitemizdeki etkinlikler ve özetlerden yararlanın! Başarılar Dileriz!

Hac ve Kurban 2. Deneme Sınavı

1. Soru

“Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hacceden kimse, annesinden doğduğu günkü (gibi günahsız) hâle döner.” (Hadis-i Şerif)

Verilen hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Günah işlenmemelidir.
2. Kötü söz söylenmemelidir.
3. Ahlaklı olunmalıdır.
4. Lüzumsuz konuşmanın zararı anlatılmalıdır.

2. Soru

Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?

1. Daha önce umre yapmış olmaması
2. Kişinin seyahat özgürlüğüne sahip olması
3. Kişinin can güvenliği bulunması
4. Yolculuğa engel bir hastalığı bulunmaması

3. Soru

I. Farz ibadetlerden biridir.

II. Vakfe, şartlarından biri değildir.

III. Bir yılda birden fazla yapılabilir.

Verilen bilgilerden hangileri umre ile ilgili değildir?

1. I ve III.
2. Yalnız I.
3. II ve III.
4. Yalnız II.

4. Soru

  • 2 yaşını doldurmuş koyunu 1-3 kişi kesebilir.
  • 1 yaşını doldurmuş keçiyi 1 kişi kesebilir.
  • 2 yaşını doldurmuş sığırı 1-7 kişi kesebilir.
  • 5 yaşını doldurmuş deveyi 1-7 kişi kesebilir.

Verilen bilgilerden kurbanlıklarla ilgili bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

1. Keçi
2. Sığır
3. Koyun
4. Deve

5. Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin amaçlarından biri değildir?

1. Allah’a yakınlaşmak
2. İnsanlar arasında itibar kazanmak
3. İbadet etmenin huzurunu yaşamak
4. Allah’ın rızasını kazanmak

6. Soru

  • “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi.” (Enbiyâ suresi, 85. ayet)
  • “Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resul, bir nebi idi.” (Meryem suresi, 54. ayet)

Bu ayetlerden Hz. İsmail’le ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

1. Peygamberdir.
2. Sabırlıdır.
3. Güvenilirdir.
4. Hz. İdris’in kardeşidir.

7. Soru

Baba oğul Kâbe’yi birlikte yaptılar ve inşaat bittiğinde, “… Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin.” (Bakara Suresi, 127. Ayet) diye dua ettiler.

Bu parçada söz edilen baba oğul, aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisidir?

1. Hz. Yakup - Hz. Yusuf
2. Hz. Davud - Hz. Süleyman
3. Hz. İbrahim - Hz. İsmail
4. Hz. İbrahim - Hz. İshak

8. Soru

Aşağıdaki hadislerden hangisi haccın mükâfatıyla ilgilidir?

1. “Resulullah (sav.) şöyle buyurdu: ‘Ey insanlar! Hac size farz kılındı, haccedin!’”
2. “…(Allah tarafından) kabul edilmiş haccın karşılığı ancak cennettir.”
3. “Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da bir ihtiyaç ortaya çıkar.”
4. “İslam beş esas üzerine kurulmuştur: (Bunlardan biri) Kâbe’yi haccetmektir.”

9. Soru

I. Sa’y: Hz. Hacer’in oğlu İsmail’e su araması canlandırılır.

II. Vakfe: Kötü duygu ve düşüncelerden arındırır.

III. Şeytan taşlama: Mahşerin provasıdır.

Hac ibadeti ile ilgili görevlerden hangilerinin sembolik anlamı doğru verilmiştir?

1. Yalnız I.
2. I ve III.
3. II ve III.
4. Yalnız II.

10. Soru

Hac ve Umre ibadeti yapılırken giyilen elbisenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Sa’y
2. Vakfe
3. İhram
4. Tavaf

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Hac ve Kurban 2. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Ünitemiz ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu