Blog

Edebiyat Konu Anlatımı

Edebiyat, pek çok konuyu içerisinde barındıran bir alan olduğu için bu alanın geniş bir içerik yelpazesine sahip olduğunu ifade etmek mümkün. 2021 AYT Edebiyat konuları, Türk edebiyatının dönemlerini barındırmakla birlikte Türk edebiyatının biçimsel inceliklerini de bünyesine almaktadır. Bu bağlamda edebiyat konu anlatımının bunların hepsinin bir bütünü olduğunu söyleyebiliriz.

Edebiyat konu anlatımının sistematik bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Türk edebiyatının tarihsel süreç içerisinde detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. Bu bağlamda Türk edebiyatının 3 ayrı döneme ayrılması mümkündür:

 1. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 2. İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı
 3. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı

Bu üç dönem farklı başlıklar halinde incelenmekte olup her bir dönem, edebiyatın konusunda dahil olan açılardan değerlendirilmektedir.

Zamir Konu Anlatımı

Zamir konu anlatımı, zamirin ne olduğu ve zamir başlığı altında yer alan kategorilerin nasıl incelenebileceğine cevap vermektedir. Pek çok üniversiteye hazırlanan öğrenci tarafından bilindiği gibi zamir, adların yerini tutan kelimelerdir ve genel olarak iki farklı başlık altında değerlendirilir. Bu başlıkları aşağıdaki gibi sıralamak olanaklıdır:

1. Sözcük Halindeki Zamirler

 • Şahıs (Kişi) Zamirleri
 • Belgisiz Zamirler
 • Dönüşlülük Zamiri
 • İşaret Zamiri
 • Soru Zamiri

2. Ek Halindeki Zamirler

 • İyelik Zamirleri
 • İlgi Zamirleri

Yukarıdaki başlıklar halinde karşımıza çıkan zamirlerin sistematik bir şekilde anlatılması, konunun detaylı bir şekilde öğrenilmesini olanaklı hale getirir.

Zarf Konu Anlatımı

Zarf konu anlatımı bağlamında bilinmesi gereken ilk husus zarfların fiil, fiilimsi ya da sıfatları niteleyen kelimeler olduğudur. Zarflar cümle içerisinde öge olarak “zarf tümleci”ni oluşturduğu için zarfların sistematik bir şekilde öğrenilmesi, zarf tümlecinin de anlaşılmasını sağlar.

Zarfları genel olarak şu başlıklar altında değerlendirmek mümkündür:

 • Durum Zarfları
 • Zaman Zarfları
 • Miktar (Azlık-Çokluk) Zarfları
 • Zaman Zarfları
 • Soru Zarfları

Yukarıdaki zarfların her biri, kendisine ait çeşitli kurallarla örülüdür. Bu kuralların bilinmesi, zarfların anlaşılmasını olanaklı hale getirir. ÖSYM, bilindiği gibi sözcük türlerine oldukça fazla eğilmekte olup genellikle TYT’de bir ya da iki adet sözcük türleri ile ilgili bireysel soru bulunmaktadır. Sözcük türlerinden ikisi olan zarf ve zamirlerin öğrenilmesi, diğer sözcük türlerinin de anlaşılmasını olanaklı hale getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu