5. Sınıf Çevrimiçi Test

Allah İnancı 5. Deneme Sınavı


Allah İnancı 5. Deneme Sınavı

Ünitemizin konu ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanan bu 10 soruluk deneme sınavımızda soruları dikkatlice okuyarak cevaplar verin. Ünite ile ilgili eksik noktalarınız varsa sitemizden konu özeti ve etkinliklerimize ulaşarak eksiklerinizi pekiştirebilirsiniz.


Allah İnancı 5. Deneme Sınavı

1. Soru

Dünya üzerinde yaşayan birçok canlı vardır. Bu canlılardan insan bazı özellikleriyle diğer canlılardan üstün kılınmıştır.

İnsanı diğer canlılardan farklı ve üstün kılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

1. Konuşabilmesi
2. Akıllı ve İradeli olması
3. Yemek yiyebilmesi
4. Yaratılması

2. Soru

Halife Hz. Ömer, bazı geceler şehri kontrol için dolaşırdı. Bir keresinde sütçülük yapan bir kadının, kızına süte su katmasını söylediğini duyar.

Kız: Yasak bir işi nasıl yapabilirim? Diye annesine itiraz eder.

Annesi: Halife Ömer seni nereden görecek? Der.

Kız: Halife görmez ama Rabbim görür diye karşılık verir.

Küçük kızın bu yanıtı onun Yüce Allah’ın sıfatlarından hangisini çok iyi bildiğini gösterir?

1. Tekvin
2. Semi
3. Basar
4. Kudret

3. Soru

Bir yaz günü Nasreddin Hoca biraz serinlemek için ceviz ağacının gölgesine oturmuş. Biraz ilerideki kocaman kabaklar gözüne ilişince, kendi kendine: Şu Allah’ın (c.c) işine bak, otun üstünde koskoca kabak yetişiyor, şu dalları göğe uzanmış, çok büyük yer tutan ceviz ağacının meyveleri ufacık! Diye düşünürken, tam o sırada başına bir ceviz düşmüş. Ah başım! Diyerek fırlamış hoca, tövbe Ya Rabbim, bir daha senin işine asla karışmam! Ya ağaçta ceviz yerine kabak yetişseydi! Demiş.

Yukarıdaki Nasreddin Hoca hikâyesinden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç hangisidir?

1. Nasreddin Hoca’nın pişman olduğu
2. Evrende bazı şeylerin değişmesi gerektiği
3. Allah’ın her şeyi bir düzen ve uyuma göre yarattığı
4. Allah’ın işine hiçbir zaman karışmamak gerektiği

4. Soru

Çeşitli galaksiler, gezegenler ve milyonlarca yıldızdan oluşan evren; genişliği ve büyüklüğü ile insanları hayrete düşürür. Bu haliyle evren, benzersiz bir sanatçının eseri olduğu görüntüsünü verir.

Evrene bakış açısı böyle olan birisinin aşağıdakilerden hangisini kabul etmediği söylenebilir?

1. Evrenin kendi kendine oluştuğunu
2. Allah’ın varlığını ve birliğini
3. Evrende her şeyin düzen ve uyumlu olduğu
4. Evrenin bir yaratıcısının olduğunu

5. Soru

(I) Gul hüvallahü ……….. (II) Allahüssamed. (III) Lem yelid ve ……………….. (IV) Ve lem yekün lehu küfüven ehad.

İhlas suresinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

1. Ve lem yuled – Ehad
2. Ehad – Ve lem yuled
3. Allah – Lem yelid
4. Samed – Ehad

6. Soru

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi Yüce Allah’ın güç ve kudretini en güzel şekilde anlatmaktadır?

1. “O (Allah), geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.”
2. “De ki: O, Allah birdir. Allah Samed’dir.”
3. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
4. “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.”

7. Soru

  • Dünya kendi ekseni etrafında belirli bir sürede döner ve bu süre hiç değişmez.
  • Güneşin dünyamıza olan uzaklığının değişmesi bizi olumsuz yönde etkiler.
  • Gezegenler birbirlerine çarpmadan varlılarını devam ettirirler.

Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

1. Evrende bir düzen vardır.
2. Evrendeki bu düzen rastgele oluşmuştur.
3. Evrendeki düzeni sağlayan bir varlık vardır.
4. Evrende düzen olmasaydı yaşayamazdık.

8. Soru

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a dua etmenin sonuçlarından değildir?

1. Sevgi ve yakınlık doğurur.
2. Allah isteklerimizi işitir.
3. Allah’ın üstün gücünü hissederiz.
4. Yalnız kendimiz için ettiğimiz dualar kabul olur.

9. Soru

“Kullarıma sana, beni sorduğunda(söyle onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm…(Bakara Suresi - 186. ayet)

Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız?

1. Allah her an ve her yerde bizimle beraberdir.
2. Allah sadece biz ona ibadet ederken bizimle beraberdir.
3. Allah dua ettiğimizde bizi işitir ve bize cevap verir.
4. Biz Allah’ı ansak da anmasak da Onun bizden haberi vardır.

10. Soru

“ Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların düzeni) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları özelliklerden uzaktır.” (Enbiya Suresi – 22. Ayet)

Yukarıda verilen ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

1. Evrendeki düzen, Allah’ın bir olduğunu gösterir.
2. Allah’tan başka Tanrı olsaydı evrendeki düzen bozulurdu.
3. Allah’ın eşi ve benzeri olsaydı evrende yine düzen olurdu.
4. Allah’tan başka İlah yoktur.

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Allah İnancı 5. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Allah İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu