5. Sınıf Çevrimiçi Test

Allah İnancı 4. Deneme Sınavı


Allah İnancı 4. Deneme Sınavı

Ünitemizin konu ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanan bu 10 soruluk deneme sınavımızda soruları dikkatlice okuyarak cevaplar verin. Ünite ile ilgili eksik noktalarınız varsa sitemizden konu özeti ve etkinliklerimize ulaşarak eksiklerinizi pekiştirebilirsiniz.


Allah İnancı 4. Deneme Sınavı

1. Soru

Kâinat üzerinde karmaşık ve milyarlarca detayla be­zenmiş olan sistemi yaratan ve bunun her anını mu­hafaza eden Allah’tır. O her şeyi yoktan var etmiş ve bu varoluşun her saniyesine, her dakikasına sonsuz aklıyla ve gücüyle hükmederek kusursuz bir düzen oluşturmuştur ve halen de bu düzeni anbean yarat­makta, gözetlemekte ve korumaktadır.

Verilen parçada anlatılmak istenen en temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

1. Kâinat üzerinde birçok sistemin var olduğu,
2. Allah’ın her şeyi mükemmel ve kusursuz yarattığı,
3. Allah’ın her şeyi muhafaza ettiği,
4. Allah’ın evreni koruduğu,

2. Soru

(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Bir şeyi dilediğinde ona sadece «Ol!» der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi – 117. Ayet)

Yukarıdaki verilen ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?

1. Tekvin
2. Kudret
3. Semi
4. Basar

3. Soru

Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

1. Alçak bir sesle içten ve samimi dua edilmelidir.
2. Dua ederken Allah’ın rızası gözetilmelidir.
3. Sadece Allah’a dua edilmelidir.
4. Kişi sadece kendi için dua etmelidir.

4. Soru

Dünya’nın uzaydaki konumu, bu evrenin insan yaşamı için tasarlanmış olduğunu gösteren kanıtlar içermektedir. Yani evrenin Allah tarafından yaratılmış ve düzenlenmiş olduğu, apaçık bir gerçektir. Allah yarattığı diğer güzel­likleri de gözlemleyebilmemiz için, Güneş Sistemimizin yerini de özel olarak tasarlamıştır. Kimi insanların bunu kavrayamamalarının nedeni, samimi ve ön yargısız bir biçimde düşünememeleridir. Oysa samimi olarak düşü­nen her akıl sahibi insan, evrende hiçbir şeyin amaçsız ve başıboş olmadığını, Allah tarafından insan için yara­tılmış ve düzenlenmiş olduğunu anlar.

Bu metnin ana fikrini en güzel ifade eden ayet aşağıdakiler­den hangisidir?

1. “Göklerin ve yerin sırrı Allah’a aittir”(Şura suresi, 12.ayet)
2. “Biz gökyüzünü, yeryüzünü ve ikisi arasında bulunan şeyleri batıl olarak (boş yere) yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır...” (Sad Suresi, 27. ayet)
3. “Bakmazlar mı yağmur yüklü bulutlara, ve görmezler mi nasıl yaratılmış onlar?..” (Ğaşiye suresi, 17. ayet)
4. “O Allah ki, yarattığı her şeyi güzel yapmıştır…” (Secde suresi, 7. ayet)

5. Soru

Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü, Rabbim budur, dedi. Yıldız batınca, batanları sevmem, dedi.(76) Ay'ı doğarken görünce, Rabbim budur, dedi. O da batınca, Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapan topluluklardan olurum, dedi.(77) Güneşi doğarken görünce de, Rabbim budur, zira bu daha büyük, dedi. O da batınca, dedi ki: Ey kavmim! Ben sizin (Allah'a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.(78) Ben hanîf olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim.(79)

Yukarıda En’am Suresi ile ilgili verilen ayetlerde bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

1. Hz. İbrahim
2. Hz. Muhammed
3. Hz. Musa
4. Hz. Süleyman

6. Soru

(I) Medine döneminde inmiştir. (II) 4 ayettir. (III) İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. (IV) Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılmaktadır.

İhlas suresi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

1. I – II – III ve IV
2. I – II ve III
3. I – III ve IV
4. II – III ve IV

7. Soru

Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. (Enbiya Suresi – 22. Ayet)

Yukarıda verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

1. Tevhid
2. Hanif
3. Fıtrat
4. İhlas

8. Soru

İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliklerdir. Bu özellikler sayesinde kişi doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, haram-helal gibi kavramları …………….. ile ayırt eder. …………… ile de bunlardan birisini tercih eder.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki kavramlardan hangileri getirilmelidir?

1. Akıl - İrade
2. İslam – İman
3. Din – İrade
4. İrade – Akıl

9. Soru

İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi; müşriklerden de değildi. (Al-i İmran Suresi – 67. Ayet)

Yukarıda ki verilen ayette altı çizili ifade de yer alan anlamın ifade ettiği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

1. İhlas
2. Hanif
3. Tevhid
4. Fıtrat

10. Soru

  • O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. (En’am Suresi – 59. Ayet)
  • Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir. (Yasin Suresi – 82. Ayet)
  • Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür. (Hadid Suresi – 4. Ayet)

Yukarıdaki verilen ayetlerde aşağıdaki sıfatlardan hangisi yoktur?

1. Basar
2. Semi
3. İlim
4. Tekvin

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Allah İnancı 4. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Allah İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu