5. Sınıf Çevrimiçi Test

Allah İnancı 3. Deneme Sınavı


Allah İnancı 3. Deneme Sınavı

Ünitemizin konu ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanan bu 10 soruluk deneme sınavımızda soruları dikkatlice okuyarak cevaplar verin. Ünite ile ilgili eksik noktalarınız varsa sitemizden konu özeti ve etkinliklerimize ulaşarak eksiklerinizi pekiştirebilirsiniz.


Allah İnancı 3. Deneme Sınavı

1. Soru

Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir. ( Yasin Suresi – 82. Ayet)

Yukarıda verilen ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatından bahsedilmektedir?

1. İlim
2. Tekvin
3. Vahdaniyyet
4. Semi

2. Soru

  • Allah’ın her şeyi bilmesi demektir.
  • Allah’ın her şeyi yoktan yaratması demektir.
  • Allah’ın her şeyi görmesi demektir.
  • Allah’ın her şeyi duyması demektir.
  • Allah’ın her şeye gücü yetmesi demektir.

Yüce Allah’ın sıfatları ile ilgili yapılan tanımların doğru karşılığı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

1. İlim – Tekvin – Basar – Semi – Kudret
2. İlim – İrade – Kudret – Semi – Tekvin
3. Basar – Semi – İlim – İrade – Kudret
4. Kudret – Semi – Basar – Tekvin – İrade

3. Soru

I. İhlas Suresi Mekke’de inen bir sure olup 4 ayetten oluşmaktadır.

II. Surenin ana teması Tevhid konusudur.

III. Yüce Allah’ın bir ve tek olduğundan, hiçbir şeye muhtaç olmadığından bahsedilmektedir.

IV. Yüce Allah’ın doğmadığından ve doğurulmadığından bahsedilir.

İhlas Suresi ile ilgili verilen yukarıda ki öncüllerden hangileri doğrudur?

1. I – II – III ve IV
2. I – II ve III
3. II ve IV
4. Yalnız II

4. Soru

  • Mevsimlerin oluşması,
  • Aynı toprakta yetişen meyvelerin tadının farklı olması,
  • Gezegenlerin bir yörüngesinin olması,

Yukarıdaki verilen maddelerde anlatılmak istenen en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

1. Gezegenlerin bir yörüngesi olduğu,
2. Meyvelerin yetişmesi,
3. Evrendeki düzen ve uyum,
4. Bütün bunların rastgele var olması,

5. Soru

Peygamberimizin hadislerinde Allah’ın (c.c.) her şeyi gördüğü, bildiği ve işittiği açıkça ifade edilmiştir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

1. Kudret
2. Basar
3. İlim
4. Semi

6. Soru

Her resmin bir ressamı, her binanın bir ustası vardır. İçinde yaşadığımız evrenin de bir ……………………………………vardır.

 Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangisi gelmelidir?

1. Güzelliği
2. İklimi
3. Yaratıcısı
4. Havası

7. Soru

“Sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek ve yakarmak” gibi anlamlara gelir. Yüce Allah’a (c.c.) yalvarmak ve O’ndan birtakım isteklerde bulunmaktır.”

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

1. Tevhid
2. Dua
3. Hanif
4. Zekât

8. Soru

“Sınıfımızda birden çok öğretmen ders anlatsaydı, o sınıfta bir düzenden bahsedilemezdi. Aynı şekilde evrende de Allah’tan başka yaratıcılar olsaydı ……………………………………….”

Verilen metindeki boşluğa getirilmesi en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir?

1. Mevsimler oluşmazdı.
2. Evrende bir düzen olmazdı.
3. Bir düzene ihtiyaç duyulmazdı.
4. Her istediğimiz olurdu.

9. Soru

’’Yüce Allah (c.c) bizi her zaman ve her yerde görür.” diyen birisinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

1. Yalnız kaldığı zaman kötülük yapar.
2. Allah’ın isteklerini yerine getirir.
3. Her işine Allah’ın adıyla başlar.
4. Her zaman Allah’a dua eder.

10. Soru

Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İbrahim hakkında ………….… bir Müslüman olduğundan bahsedilmektedir.

Verilen boşluğa gelmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

1. Rahim
2. Tevhid
3. Hanif
4. Tekvin

Tüm "10" sorular tamamlandı!


Sonuçları Paylaş:

Allah İnancı 3. Deneme Sınavı

Want more stuff like this?

Get the best viral stories straight into your inbox!
Don`t worry, we don`t spam

Bu denemeyi PDF olarak buradan indirebilirsiniz.


Allah İnancı ünitesi ile ilgili yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.
Bu konu ile ilgili daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu